50 perc, probléma kipipálva!

Egy pszichológiai kutatási eredményei

Kutatásomban a Tiszta Kommunikáció hatékonyságvizsgálatát végeztem el 37 résztvevő egyéni konzultációja alapján.

A Károli Gáspár Református Egyetemen készített szakdolgozati kutatásomban arra  próbáltam választ kapni, hogy a munkahelyi stresszt kiváltó problémára való rálátásban, megoldásában, a konfliktusok kezelésében hatékony lehet-e egyetlen konzultáció. Az eredmények alapján azt mondhatom, hogy egyetlen Tiszta Kommunikáció ülés hatására a résztvevők problémaorientált viselkedése megnőtt, nagyobb fokú önérvényesítést és autonómiát tapasztaltak.

A szubjektív beszámolók a bejegyzés végén olvashatóak!

Elméleti alapok

Egy átlagember percenként 6 metaforát használ beszéd közben (Tosey, Sullivan, Meyer, 2013). Ilyen hétköznapi metafora például az, amikor úgy számolunk be lelkiállapotunkról, hogy “majd fel robbanok”, amikor kijelentjük, “felfelé mászom a ranglétrán”, vagy amikor “gyümölcsöző kapcsolat”-ról beszélünk. A metaforák lényege, hogy egy dolgot egy másik segítségével értünk és tapasztalunk meg (Lakoff és Johnson 2008), vagyis összekötik az ismeretlent az ismerttel.

A metaforákkal dolgozó Tiszta módszerek első lépéseként David J. Grove új-zélandi pszichoterapeuta a Tiszta nyelvet dolgozta ki a 90-es évek legelején. A Tiszta Kommunikációt alapvetően a humanisztikus pszichológiai irányzatba sorolnám, hiszen az egyéni üléseken két szakértő találkozása történik. A segítő háttérben tartja tudását, aktívan és nondirektíven segít pontosabb képet alkotni a problémáról, aminek megoldását a kliens magával hozza az ülésre. A módszer eszköze alapvetően a tudatosság növelése.

David J. Grove gyakran hívta terápiáját információ központúnak, mivel a terapeuta nem a kliensre, hanem annak információjára összpontosít. A kliens saját információjával van kapcsolatban és nem a terapeutával, így csökken az áttétel és viszontáttétel jelentősége, szerepe a kapcsolatban.

A Tiszta Kommunikáció működésmódja

Hogyan működik a Tiszta Kommunikáció?

Hogyan működik a Tiszta Kommunikáció?

A vizsgálat

A kutatás célja annak a kérdésnek a megvizsgálása, hogy szignifikánsan különbözik-e a vizsgált személyek konfliktuskezelési és probléma-megoldási képessége egy 50 perces Tiszta Kommunikáció ülés előtt és után mérve, egy adott munkahelyi problémára vonatkozóan.

Résztvevők

37 munkahelyi problémával küzdő, 22-60 év közötti férfi és nő képezte a vizsgálati mintát.  A résztvevőket a www.tiszta-kommunikacio.hu weboldalon, illetve a Facebookon értesítettem a lehetőségről.  A résztvevők számottevő többsége budapesti lakóhellyel rendelkezett, mivel a személyes találkozás Budapesten, a MagNet Közösségi Házban zajlott.

Az 50 perces beszélgetések kétszemélyes helyzetben történtek a MagNet Közösségi Ház szobáiban, ahol a kliens relax foteleken vagy babzsákokon ülhetett. A kutatás és a módszer rövid ismertetése után a résztvevő feltehette kérdéseit, majd lezajlott a tényleges metaforákkal való munka. Az ülés előtt, majd 3 héttel utána online kérdőívkitöltésre kértem a résztvevőket.  A kutatásban használatos kérdőívek összeállításakor két skálát, illetve saját kérdéseket  használtam. A két skála:

 • Thomas-Kilmann féle konfliktuskezelési kérdőív
 • Lazarus féle megküzdési módok kérdőív

A vizsgálat menete

 1. Időpont-foglalás
 2. I. Online teszt kitöltése
 3. Konzultáció
 4. II. Online teszt kitöltése

Eredmények

45 munkahelyi problémával küzdő, 24-51 év közötti férfi és nő képezte a vizsgálati mintát. Ez az első kérdőívet kitöltők száma, ennek kitöltése volt a feltétele az egyéni coachingnak. A második kérdőívet 37-en töltötték ki, így innentől a dolgozatom az ő eredményeikkel foglalkozik.

A vizsgálati személyek átlagéletkora 38,1 év, szórása 8 év volt. A vizsgálati személyek 64,9%-a egyetemet végzett, 27%-a pedig középiskolai érettségivel rendelkezett.

A Lazarus kérdőív Problémaelemzés alskálán az átlagos érték első kérdőívben 2,96 volt, 0,60 szórás értékkel, a másodikban pedig 3,24, 0,45 szórással. A Problémaelemzés alskála itemei különbségének mintabeli ferdesége 0,311 (p = 0,440), csúcsossága  -0,133  (p = 0,869), az összetartozó mintás t-próba értéke pedig t(36)= 2,490  (p = 0,0175)*, vagyis a két időpont elméleti átlagai közötti különbség szignifikáns eltérést mutat.

A Thomas-Killmann Alkalmazkodó alskála eredményei tendenciaszintű különbséget mutattak a két időpontban. Az átlagos érték a Alkalmazkodó alskálán az első kérdőívben 6,946 volt, 2,808 szórás értékkel, a másodikban pedig 5,946 volt, 2,89 szórással. A két Alkalmazkodó alskála különbségének mintabeli ferdesége -0,033 (p=0,934), csúcsossága -0,332 (p=0,680), az egymintás t-próba értéke pedig t(36)=-1,825 (p=0,0763)+.

Diszkusszió

Jobb probléma-megoldási stratégiák

A problémaorientált megközelítést használó kliensek aránya az első hipotézisnek megfelelően növekedett a vizsgálati személyek körében. Ennek oka főleg az lehetett, hogy a kliensek az ülésen és azt követően elemezték, átgondolták a problémájukat, időt szántak rá olyan elmélyült módon, ami addig nem volt számukra lehetséges.

Fritz Perls szerint a neurotikus nem tudja, mit akar, ezért aztán képtelen rájönni, hogyan szerezze meg. “Segítenünk kell, hogy felfedezze, mi ő és mi nem ő; mi elégíti ki és mi frusztrálja.” (Perls, 2004, 60. o.). A Tiszta Kommunikáció képes segíteni ebben: a kliens jobban rálát saját problémájára, képes lesz megfogalmazni, hogy mit szeretne és arról is képet tud alkotni, hogy ezt a célt hogyan érheti el.

Az objektív mutatók mellett néhány jellemző idézet segítségével bemutatnám, milyen élmény volt, milyen hatással volt a vizsgálati személyekre a Tiszta Kommunikáció ülés a problémamegoldás tekintetében.

 • Megfogalmazódott bennem a probléma gyökere és az is, hogyan tudok változtatni rajta. Az ülés után két konfliktushelyzetem is volt (egy munkahelyi és egy családi), mindkét alkalommal sokkal jobban kiálltam magamért és meglepő módon őszintén kifejeztem az érzéseimet és az álláspontomat a másik fél számára. Erősebbnek és magabiztosabbnak érzem magam az ülés óta.
 • Egyszerűen kitisztult a kép, a “túl sok mindenből” kezelhető mennyiségű, így könnyebben priorizálható és egymással összeegyeztethetőbb lista lett.
 • Sokkal magabiztosabban, nagyobb erővel és fókusszal dolgozom azon, amire a legtöbb energiát érdemes áldoznom. Azóta újabb lehetőségek, megoldások jelentek meg mindegyik területen, több fontos előrelépést tettem.
 • További idézetek olvashatóak a bejegyzés alján!

Nagyobb autonómia

A Thomas – Killmann féle konfliktuskezelési módok és a Lazarus kérdőív segítségével is a vizsgálati személyek alacsonyabb fokú alkalmazkodását, és visszavonulást választó stratégiáját mértem. Ennek oka nagy valószínűséggel a nagyobb fokú önérvényesítés és autonómia megtapasztalása az ülés alatt. Ez egybevág Fe Robinson kutatási eredményével (Robinson, 2013) is, miszerint az autonómia mutatói szignifikánsan növekednek, összehasonlítva a Tiszta Nyelv ülés előtti, valamint az az utáni első illetve 12. héten mérve. Egyetlen Tiszta Kommunikáció ülés tehát nagyobb fokú önérvényesítés és autonómia, valamint alacsonyabb fokú alkalmazkodás felé mozdíthatja a résztvevőket.

A módszer ezt egyrészt valószínűleg úgy éri el, hogy az eddig nem tapasztalt tükrözöttség és megértettség által képes megnöveli a kliens énhatékonyságába vetett hitét.A valóban feltétel nélküli együttlétben a kliens saját érzéseinek létjogosultsága megnő: jobban tisztában lesz vele hogy ki ő, és mit is szeretne. Ez a folyamat előmozdíthatja a kliens önérvényesítési energiáját. Amint ez megtörténik, és tisztában lesz saját igényeivel, utána a kompromisszum, a másikkal való együttműködés is komolyabb méreteket ölthet.

Holding

A kliensnek az a tapasztalata, hogy bármi történik a metaforikus képáramlás során, a segítő képes azt tolerálni, legyen bármilyen kétségbeejtő, elviselhetetlenül erős, vagy fenyegető, szintén fontos része a megtartó funkciónak. Érzelmeit, tapasztalatait úgy éli át, mint amik elfogadhatóak, menedzselhetőek, legyenek bármilyen intenzívek is. A folyamat során kapcsolatba léphet ezekkel az eddig el nem fogadott, elnyomott aspektusaival és integrálhatja őket.

Az, hogy a kliens egy Tiszta ülés folyamán erős holdingot, szoros és megtartó határokat tapasztal, képes őt az autonómia irányába elmozdítani. Az erős határok tudják számára azt az érzést nyújtani, hogy ő egy különálló egyén saját vágyakkal és szükségletekkel, amiket a feltétel nélküli elfogadás révén akár meg is tud valósítani.

Természetesen egy Tiszta ülés alatt sem, az azt követő megbeszéléseken, illetve nem Tiszta módon zajló üléseken pedig egyáltalán nem lehetséges a teljes szubjektivitás-mentesség. Mint ahogy egy anya is tudatában van a baba frusztrációjának, függőségének, és saját tere, ideje, felnőtt kapcsolatai után áhítozik, úgy a terapeuta is szükséges hogy tudatában legyen ezeknek – főleg akkor, amikor nem Tiszta nyelvet használ.

Konklúzió

Amennyiben a probléma elszigetelt, nem állt fenn hosszú ideig, nem terjedt ki az élet sok területére, nem vált személyiségvonássá, akkor ez azt eredményezi, hogy egyetlen ülés alatt valószínűleg lesz rá valamilyen megoldás a kliens terében.

Ha a probléma komplex és régen fennáll, akkor egy ülés és a megtartó funkció nem elég a változáshoz. Abban, hogy valakinek személyiségvonássá vált, komplex problémarendszere átrendeződjön, gyógyító kapcsolatban folytatott hosszú és kitartó munkára van szükség, amelybe sok szubjektív, új tapasztalatot nyújtó elem is vegyül. Ebben a pszichoanalitikus és pszichodinamikus módszerek tudnak segíteni, amit néhány kliens esetében föl is vetettem a találkozó végén. Mivel a személyiség emberi kapcsolatokban alakult ki, ezek korrigálása egy másik emberi kapcsolatban lehetséges. Éppen emiatt azt gondolom, a Tiszta módszerek terápiában való alkalmazása megfelelő pszichodinamikus képzettséggel párosulva tartogathat komoly lehetőségeket.

Azt is fontos figyelembe venni, hogy amennyiben talált a kliens megoldást a saját problémájára, ez akkor sem garancia arra, hogy a változást meg is tudja valósítani. Egyetlen ülés nem alkalmas arra, hogy a felfedezett megoldás megvalósítását támogassa a kliens életében: ehhez utókövetésre, hosszabb távú együttműködésre lehet szükség, ami jelen körülmények között nem volt megoldható.

Köszönetnyilvánítás

Szakdolgozatom elkészültében elévülhetetlen érdemei vannak Kővágó Pálnak, dr. Mailáth Nórának és dr. Mirnics Zsuzsannának, a Károli Gáspár Református Egyetem Személyiség- és Klinikai Pszichológiai tanszéke oktatóinak. Szeretnék nekik köszönetet mondani szakmai és emberi támogatásukért, lelkesedésükért, és nyitottságukért egy Magyarországon ismeretlen módszer iránt.

Köszönet illeti a SzívTér Közösséget (www.szivterkep.hu), akiken keresztül a felajánlott ingyenes coaching ülésre jelentkező vizsgálati személyek online időpontfoglalása zajlott.

Hálás vagyok a budapesti MagNet Közösségi Háznak (www.magnethaz.hu), akik helyet adtak az egykori Pallavicini-palota impozáns közegében az egyéni konzultációknak.

Legfőképpen pedig köszönöm minden résztvevőnek, hogy megosztotta velem az őt foglalkoztató problémákat és bizalmával megtisztelve együtt kereshettünk megoldásokat a rendelkezésére álló lehetőségek tárházából.

Idézetek

 • Megfogalmazódott bennem a probléma gyökere és az is, hogyan tudok változtatni rajta. Az ülés után két konfliktushelyzetem is volt (egy munkahelyi és egy családi), mindkét alkalommal sokkal jobban kiálltam magamért és meglepő módon őszintén kifejeztem az érzéseimet és az álláspontomat a másik fél számára. Erősebbnek és magabiztosabbnak érzem magam az ülés óta.”
 • “Egyszerűen kitisztult a kép, a “túl sok mindenből” kezelhető mennyiségű, így könnyebben priorizálható és egymással összeegyeztethetőbb lista lett.”
 • Hagyok időt magamnak, arra hogy átgondoljam a problémát, érveket találjak ki a számomra megfelelő eredmény elérése érdekében, és azokat érvényesítsem.”
 • “Úgy érzem, hogy az önismeretemet segítette.”
 • Sokkal magabiztosabban, nagyobb erővel és fókusszal dolgozom azon, amire a legtöbb energiát érdemes áldoznom. Azóta újabb lehetőségek, megoldások jelentek meg mindegyik területen, több fontos előrelépést tettem.”
 • Nagyon hasznos volt számomra már ez az egy ülés is. Nagyon hálás vagyok az ülésért, és örömmel vettem részt a vizsgálatban!”
 • Igazi aha-élmény volt, amikor a lelki szemeim előtt egyszer csak megláttam azt a négy dolgot, ami fent maradt a rostán, ráadásul 3D-s hasáb diagramok képében megmutatva az egyes területekben rejlő pénzügyi potenciált. Ez a kép azóta nagyon sokszor eszembe jut. Nagyon átütő, erőteljes hatással van rám, még most is. Hálásan köszönöm a “vezetést” :)”
 • Kidugtam a fejem a vízből, ami addig búbig ellepett. Ez folyamat előtte is elkezdődgetett és tart még, de határozottan lendületet kapott az ülésnek és a nagyon speciális kérdéseknek, amiket Kata feltett, köszönhetően. Mivel tudtam azt is, hogy határidő van, tehát a világosan megfogalmazott házi feladat nem elhanyagolandó, hagytam, hogy dolgozzon bennem, ami ott történt. És a kíváncsiság is hajtóerő volt. Kifejezetten érdekes volt az a néhány kérdés, de főleg, ahogyan és amennyiszer elhangzott, amelyeket Kata feltett. Időnként szinte idegesítően inadekvátnak tűnt a “mód”, ugyanabban a pillanatban mégis beláttam, hogy nagyon jó irányba viszi a monológomat, és a folyamatos ránézésemet a témára, magamra és még az ülésre is. Szuper! Jó lenne folytatni. :-)”
 • “Az ülés rengeteg érzelmet felhozott, olyan régi dolgok is feljöttek a probléma megbeszélése során, amelyről nem is álmodtam. Az ülés sok ajtót felnyitott és sebet feltépett, aminek feldolgozására ott nem maradt idő. Azonban elindított egy változási folyamatot. Az ülés után nem sokkal komoly mélyponthoz érkeztem amely mély önmunkára sarkallt. Ennek köszönhetően sokat léptem előre. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mélyen megérintett, ami az ülésen történt. Sok sikert a kutatáshoz.”
 • “Nagyon jól éreztem magam az ülésen, sok hasznos nézőpontot hoztál fel bennem.”
 • “Egy dolog még segített volna: ha küldesz egy néhány mondatos összefoglalót arról, hogy mikre jöttünk rá együtt. Ott nem jegyzeteltem, és nem vagyok biztos benne, hogy mindent vissza tudtam idézni, amik elhangzottak az ülésen.”
 • “Egyelőre egy lépéssel sikerült haladni, a problémákkal való szembenézés kevésbé félelmetes, reményt adott arra, h. képes vagyok megoldani is. Hosszabb időre van szükségem a változáshoz ill. több megerősítést, ismétlő “foglalkozást” szeretnék.”
 • “Megszoktam a konfliktusokat, így már sokkal lazábban kezelem őket. Szerintem hatékony eszköz lehet a Tiszta kommunikáció kisebb konfliktusok megoldására, de egy ülés túl kevésnek bizonyult ahhoz, hogy feltárjuk a teljes problémát.”
 • “Már nem hiszem el, hogy létezik olyan mint “hitelesség” 🙂 ez csak egy jó kis félelemmel teli gondolat volt amit sikeresen átvettem másoktól. Jól össze lettem zavarva és pont ez segített. Mintha egy jó kis agymosást kaptam volna. Az igazi válaszom mindig is bennem volt, és ezt hoztad ki Kata!”
 • “Kevésbé drámaian fogom fel. Sokkal kevesebb az önpusztító elem a megoldáskereséseimben. Hűvösebb fejjel és átgondoltabban vagyok a bankban, felnőttebb viselkedéskészlettel. Felbukkantak új megoldási lehetőségek. Valószínűleg több dolognak köszönhetően, de egyértelműen kiegyensúlyozottabb és derűsebb vagyok.”
 • Jobban látom az érdekem és a módszert, ahogy lehet kezelni.
 • “A problémával kapcsolatos érzések megváltozása. A probléma az enyém. Én teremtettem, én dédelgetem, én fogom megváltoztatni azzal, hogy változik a hozzá való viszonyom.”
 • Felejthetetlen élmény volt. Szinte naponta “felkeresnek” az általam használt metaforák és további gondolkodásra késztetnek. Ez a módszer tisztább képet adott magamról, mint a tükör, amiben mindig találok egy olyan szöget, ahol lefaraghatok magamról néhány felesleges kilót.”
 • “Ki kell állnom magamért. Ha én elhiszem, hogy jár nekem akkor meg is fogom kapni. Köszönöm a lehetőséget!”
 • Növelte az önbizalmamat, erősebbnek érzem magam a probléma megoldását illetően. A sejtések, megérzések egyértelművé váltak számomra, így most már biztosan tudom a megoldást. Tisztultak a gondolataim a saját érzéseimmel kapcsolatban is, könnyebben megértettem mi zajlik le bennem. Ennek megfelelően más szemmel tekintek magamra is és a problémára is, mint konzultáció előtt.”
 • Lendületet, lelkesedést kaptam a probléma megoldására, de aztán ez a lelkesedés alábbhagyott.”
 • “Az érzelmeimet segített jobban megérteni, feltárni és nagyon tetszett, hogy gondolkodnom kellett a problémán egyre mélyebben és mélyebben. Ráadásul vizuálisan is megjelentem saját magam számára és le is tudtam rajzolni – így valahogy megfoghatóbbá váltak a bennem kavargó érzések és gondolatok a problémámmal kapcsolatban.”

Mi történhet most?

Ha szeretne többet megtudni a Tiszta Kommunikációról, egy egyszerű és hatékony segítői eszközről, jöjjön el a következő 3 alkalmas Tiszta Kommunikáció tanfolyam-ra!

Hírlevél

Itt tud feliratkozni a Tiszta Kommunikáció hírlevélre, hogy a legfrissebb eseményekről értesüljön.

Szóljon hozzá!

Nagyon kíváncsi vagyok, Ön mit gondol erről. Kommenteljen, ossza meg velem és másokkal gondolatait!