Asszertivitás

Asszertív kommunikáció, asszertivitás: nehéz érzelmi szituációban egyszerre vagyunk képesek törődni saját magunkkal, és a másik fél igényeivel is.

Tartalomjegyzék

Mi is az, hogy asszertív kommunikáció?

Az asszertív kommunikáció kifejezés azt takarja, hogy nehéz érzelmi szituációban is:

 1. képesek vagyunk meghallgatni a másikat,
 2. önbizalommal, őszintén kifejezni akár negatív érzéseinket,
 3. anélkül, hogy manipulatív passzív vagy agresszív üzemmódba váltanánk.

Más szavakkal megfogalmazva: nem főleg a saját (agresszív viselkedés), és nem főleg a másik fél (passzív viselkedés) szempontjait vesszük figyelembe, hanem egyidejűleg mindkét fél érdekeit. Ez a fajta viszonyulás gyógyító a kapcsolatra nézve. 

Asszertivitás, asszertív kommunikáció

Asszertivitás, asszertív kommunikáció

Az asszertivitás magában foglalja azt, hogy:

 1. figyelmesen meghallgatjuk mások igényeit,
 2. tudatosabbak leszünk saját folyamatainkra, felelősséget vállalunk érzéseinkért és gondolatainkért, ismerjük, szeretjük és felelősséget vállalunk valódi önmagunkért, és ezeket ki is fejezzük.

Az asszertivitás VÁLASZTÁS – képesek vagyunk kifejezni szükségleteinket, véleményünket, érzéseinket, és bizalmat érzünk azzal kapcsolatban, hogy nem használnak ki, vagy nem dominálnak minket akaratunk ellenére, hanem fair módon vesz részt mindenki a szituációban.

Nem akarjuk többé megváltoztatni a másikat, manipulálni, kontrollálni, hanem kifejezzük az érzéseinket, miközben magunknak és a másiknak is megengedjük, hogy az legyen, aki.

Az arany középút

Az asszertív viselkedés gyakorlatilag az arany középút a behódoló vagy más néven passzív, illetve a fenyegető vagy másképp fogalmazva agresszív magatartásforma között.

Empátia mindenekfölött

Az asszertív egyén tudatában van annak, hogy ő maga mit szeretne elérni, illetve ismeri a másik igényeit is. Saját önismerete, illetve a másik iránti őszinte érdeklődése nyomán – például Tiszta kérdések segítségével –  magabiztos a fellépése. Egyenesen, direkt módon megfogalmazza, hogy mit él meg az adott helyzetben, és ügyel mind a saját, mind a másik jogaira.

Olyan helyzetben is képes empátiával reagálni, ami másokból könnyen indulatot vált ki. Tud nemet mondani és jól kérdez.

Egy asszertív viselkedésű ember környezetével együttműködve képes elérni céljait. Ahogy egyik tréningünkön egy Mediball oktató mondta: plusz erő alkalmazása nélkül, harmonikusan áramolva képes kapcsolatban lenni partnerével.

Asszertív kommunikáció tévhitek

 1. Az asszertivitás nem más mint agresszívnek lenni.
  Az agresszívan és asszertívan viselkedő ember is tudatja szükségleteit a szituációban, ám hogy mindezt hogyan teszi, abban komoly különbségek mutatkoznak.
 2. Az asszertivitás segítségével megkapom, amit akarok.
  Az, hogy valaki asszertív, egyáltalán nem jelenti azt, hogy meg is kapja, amit akar. Van hogy igen, és van hogy nem.
 3. Minden szituációban asszertívnek kell lennem.
  Amint tudjuk, milyen az asszertív viselkedésmód, egy adott szituációban képesek leszünk akár ezt is választani. Ha egy szórakozóhelyen belénk kötnek, nem biztos hogy jó választás az asszertív viselkedés.

Asszertív jogok

Sue Bishop 40 asszertív jogot gyűjtött össze, Ezek közül az a 20, ami leggyakrabban okoz problémát:

Jogom van ahhoz, hogy:

 1. Egyenlőként kezeljenek, függetlenül koromtól, nememtől, fogyatékosságaimtól.
 2. Tisztelettel bánjanak velem.
 3. Eldöntsem, hogyan töltöm az időmet.
 4. Kérni azt, amit szeretnék.
 5. Visszajelzést kérni teljesítményemről, viselkedésemről.
 6. Odafigyeljenek rám és komolyan vegyenek.
 7. Véleményem legyen.
 8. Politikai nézeteim legyenek.
 9. Sírjak.
 10. Hibákat kövessek el.
 11. Bűntudat nélkül mondjak nemet.
 12. Kinyilvánítsam szükségleteimet.
 13. Kifejezzem érzéseimet.
 14. Igen mondani valamire saját magamért, anélkül hogy önzőnek érezném magam.
 15. Meggondoljam magam.
 16. Időnként elbukjak.
 17. Azt mondjam, hogy nem értem.
 18. Logikai alap nélkül tegyek kijelentéseket.
 19. Kérdezzek.
 20. Sikeres legyek.

Mikor érdemes asszertíven kommunikálni?

 • Amikor szeretnél elérni valamit.
 • Amikor nem szeretnél valamit.
 • Amikor alkuba bocsátkozol.
 • Amikor kritikával szembesülsz.
 • Amikor dühös vagy.
 • Amikor megbántottak.
 • Amikor boldog vagy.
 • Amikor visszajelzést szeretnél adni.

Mik az asszertivitás előnyei?

 • Kiszámítható kapcsolatok
 • Jobb munkahelyi kapcsolatok
 • Nagyobb önbizalom
 • Nagyobb bizalom mások iránt
 • Több idő és energia
 • Csökkenő stressz
 • Növekvő esély a győztes-győztes helyzetre

Agresszív viselkedés

Agresszív viselkedés

Agresszív viselkedés

Az agresszív ember úgy juttatja érvényere akaratát, hogy közben megsérti mások jogait. A vele való találkozás után legtöbben kimerültnek, elkeseredettnek érzik magukat. Magasabbrendűségét úgy tartja fenn, hogy másokat leértékel. Amikor úgy érzékeli, hogy fenyegetve van, támad.

CÉLJA

Az agresszív viselkedés legfőbb jellemzője, hogy konfliktus esetén a másik fél fizikai vagy erkölcsi bántalmazására, esetleg teljes megsemmisítésére, a dominancia megszerzésére törekszik, nem pedig a konfliktus megoldására.

KOMMUNIKÁCIÓJA

Az agresszív ember gyakran mérges, elvörösödik, erőteljesen gesztikulál, hangos, a véleményét tényként közli, akár az egyetlen létező igazságnak állítja be.

Mondandóját gyakran fejezi ki szarkasztikusan, hidegen, gyorsan, folyékonyan, nem sokat teketóriázva. Gyakran használ olyan frázisokat, mint a “Jobban tennéd, ha…”, “Ne legyél hülye!”, “Nekem nincsenek olyan problémáim, mint Neked.”, “Őrültésg lenne ezt tenned.”, “Még mindig nem fejezted be?”.

Előfordul, hogy betör a másik terébe, mutogat, megközelíthetetlenül karba teszi a kezét, állkapcsait összeszorítja, türelmetlenül és nagyokat lép.

MEGGYŐZŐDÉSEI

 • Hamarabb utolérlek, mint Te engem!
 • A támadás a legjobb védekezés.
 • Engem illet az első hely.
 • Az agresszióval elérem azt, amit szeretnék.
 • A világ egy harctér és én jó harcos vagyok.
 • Jobb, okosabb, szebb, gyorsabb vagyok a többieknél.
 • A többiek megbízhatatlanok.

Passzív viselkedés

Egy passzívan viselkedő ember sajnálatos módon ördögi körbe kerül. Rengeteg sérelem éri, személyes ügyeiben is hagyja, hogy a másik elképzelése érvényesüljön. Emiatt tehetetlennek éli meg magát, majd egyszer csak a környezet számára is váratlan módon kitör. Ezért fog a visszahúzódó és érdekeit érvényesíteni nem tudó ember passzív-agresszív módon viselkedni.

assztertiv-kommunikacio

CÉLJA

A kapcsolat megőrzésének érdekében a passzív ember kerüli a problémás helyzeteket, kitér a konfliktust elől, vagy ha mégis belemegy, nem tudja kifejezni érzéseit, igényeit, nem áll ki jogaiért.

KOMMUNIKÁCIÓJA

Nem fejezi ki őszintén, mit szeretne és így hagyja másoknak hogy megnyirbálják jogait. Gyakran beszél hosszú körmondatokban, kerülgeti a forró kását, hezitál, köszörüli a torkát, gyakran kér bocsánatot. Elkerüli a szemkontaktust, lefelé néz, amikor dühös inkább nevet, karba teszi a kezét védekezésképp.

MEGGYŐZŐDÉSEI

 • Nem számítok, nem vagyok elég jó, nem vagyok erre alkalmas.
 • Ha valaki dühös lesz amiatt, amit mondok, akkor a dühe az én felelősségem.
 • Az én véleményem, érzésem, szükségletem nem olyan fontos, mint a többieké.
 • Én ezt nem vagyok képes megcsinálni, vagy soha nem fogom tudni teljesíteni.
 • Tökéletesnek kell lennem.
 • De jó lenne, ha megtehetném.

Asszertív viselkedés

Egy asszertív ember őszintén, nyíltan kommunikál és mindeközben sem a saját, sem mások jogait nem sérti meg. Egy asszertív kommunikáció segítségével bonyolított nehéz helyzetben mindkét fél képes jó érzésekkel abbahagyni a beszélgetést.

Az asszertív kommunikáció egy tanulható készség, aminek segítségével biztosítod, hogy meghallanak és megértenek Téged, törődnek Veled, miközben ezt Te is meg tudod adni a másik félnek.

CÉLJA

A hatékony, önérvényesítő egyén a konfliktusok megoldására törekszik úgy, hogy közben minden résztvevő szükségleteit, igényét figyelembe veszi.

KOMMUNIKÁCIÓJA

Képes saját magát röviden és világosan kifejezni, közvetlen, őszinte és spontán módon. Mondandóját a hallgatósághoz, a másik félhez igazítja, nem használ szakmai zsargont, technikai kifejezéseket, olyan rövidítéseket amik kívül esnek azon a területen, amit a másik megérthet. A beszélgetést tehát nem arra használja, hogy bebizonyítsa mennyivel felsőbbrendűbb, vagy milyen okos.

Nyugodt, határozott hangon és tempóban beszél, folyékonyan, keveset hezitálva. Komoly és világos, nem túl hangos vagy halk, gyakran használ “én-üzeneteket”, együttműködésre utaló kifejezéseket (Te mit gondolsz erről?), empatikus módon. Megkülönbözteti egymástól a véleményt és a tényeket. Javaslatait nem a Kellene szó használatával, hanem “Mi lenne, ha …” vagy “érdekelne, hogy…” kifejezésekkel tudatja. Képes és hajlandó más megoldási módokat figyelembe venni.

Figyelmesen hallgat, szemkontaktust tart anélkül, hogy bámulna, mosolyog, nyitott karmozgásai vannak, relaxált állapotban vannak az állkapcsai.

MEGGYŐZŐDÉSEI

 • Nem engedem, hogy kihasználj, és megengedem hogy az legyél, aki vagy.

Honnan tudod, hogy egyre asszertívebb vagy?

 • Többet kapsz abból, amit szeretnél.
 • Mások egyet nem értésük mellett is respektálják véleményedet.
 • Régebben komoly érzelmi reakciókat kiváltó szituációk nem tűnnek több olyan vészesnek.
 • Egyre jobban érzed magad a bőrödben.
 • Kevesebb szituációban leszel stresszes.
 • Képes leszel előrébb lépni életed fontos területein (munka, párkapcsolat, hobbi)
 • Egy kapcsolatban a másik fél nem érzi magát sértve vagy megtámadva általad.
 • Egyre többször érzed magad jól egy-egy nehéz beszélgetés után.
 • Könnyebb lesz másokkal minden fél igényeit kielégítő kapcsolatra lépned.

Az asszertív kommunikáció lépései

1. A másik meghallgatása

Az asszertív kommunikáció egyik eleme a háromból a másik meghallgatása. Ez magában foglalja az aktív és hatékony hallgatást, illetve a tiszta kérdések ismeretét. A Tiszta Kommunikáció tréning oldalán sok információ van ebben a témában, érdemes elolvasni.

A másik ember mondandójára való fókuszálás nem egyszerű, főleg érzelmileg nehéz szituációkban nem. És itt most nem arról van szó, hogy illemtudóan megvárjuk amíg befejezi mondandóját… Figyeljük nonverbális kommunikációját, testének jeleit, a konkrét kifejezéseket amiket használ, mondandójának célját. Nem szükséges vele egyetérteni, pusztán csak megpróbáljuk megérteni a másikat.

Ha ezt elég jól csináljuk, a másik ember érezni fogja figyelmünk jótékony hatását, elhiszi, hogy valóban megértésére és a szituáció tisztázására törekszünk.

A megértési törekvésünket folyamatos szemkontaktussal, érdeklődő testtartással, parafrazeáló vagy szó szerinti visszaismétléssel, kérdések feltételével támasztjuk alá.

2. Önismeret

Tisztában vagyok saját jogaimmal, például hogy tisztelettel bánjanak velem, meghallgassanak és komolyan vegyenek, kérjem azt, amire szükségem van, hibázzak, vagy gondolkodási időt kérjek.

Az önismerethez tartozik az a tudás is, hogy képes vagyok megőrizni belső nyugalmamat, bizalommal nézek egy nehéz beszélgetés elé is, ismerem negatív automatikus gondolataimat, hiedelmeimet, és tisztában vagyok azzal, hogy milyen területeken tudok fejlődni.

Néhány példa olyan stratégiákra, amik segítenek kifejleszteni magunkban egy aszertív hidelemvilágot:

 1. Analizáld a szituációkat, amiben nem voltál sikeres.
 2. Ha van olyan gondolatod, ami akadályozott a jó megoldás megtalálásában, írd le őket.
 3. Próbáld meg megkérdőjelezni felnőtt éneddel ezeket a régről beléd ivódott elképzeléseket a világ működéséről.
 4. Gondolj utána, vajon honnan jöhetnek ezek az elképzelések.
 5. Van-e valami haszna, hogy ezt gondolod?

3. Önmagunk kifejezése

Az utolsó fontos asszertív kommunikációs elem természetesen az, amit mondunk. Ez a közlés optimális esetben teljes, azaz magában foglalja ezt a négy elemet:

 • megfigyelés
 • gondolat
 • érzelmek
 • igényeink, szükségleteink

3.1. Megfigyelés

Az aktuális szituáció leírása lehetőleg egy-két mondatban, objektíven, minél konkrétabban. Foglaljuk össze, hogy mi az, ami zavar, tömören, lényegre törően, és ne támadjuk a másikat.

Három napja raktam rendet a raktárban és most megint négy alkatrész hever a földön, ki van ömölve a kávé a padlóra, és eltűntek a feliratok a felső polcokról.

3.2. Gondolat

Azok a gondolatok, feltételezések, hiedelmek, amelyek a helyzet jelentőségét, kimenetelét, múltját mutatják be:

Ha itt nincs rend, nagyon nehéz lesz késlekedés nélkül kiszolgálni az ügyfeleket.

3.3. Érzés

Magyarországon az egyik legnehezebb dolognak érzéseinkről való kommunikációt tartjuk. Sokan gondolják azt, hogy ha kimutatják érzéseiket az a gyengeség jele, vagy hogy untatják a másikat. Sajnos az érzelmek akkor is kommunikálódnak a másik felé, ha nem mondjuk el őket, csak akkor áttekinthetetlen, kiszámíthatatlan, s a befogadót megzavaró módon. Mindenki jobban jár, ha képesek vagyunk elmondani, mi van bennünk.

Dühös lettem, amikor észrevettem, mi történt a raktárban három nap alatt. Semmi kedvem sincs ahhoz, hogy megint én csináljak rendet, és azt sem szeretném ha az ügyfeleink elégedetlenül mennének el.

3.4. Igények, szükségletek

Sokan gondolják, hogy teljesen egyértelmű hogy ők mit akarnak és nem mondják ki. Kicsit olyan ez, mintha a másik felet felruháznák egy gondolatolvasó diplomával, miközben ő soha nem járt ilyen oktatási intézmény közelében. Az, hogy mit szeretnénk elérni, rajtunk kívül senki más nem tudja! Változás iránti igényünket, várakozásunk konkrétan fogalmazzuk meg.

Arra kérlek, hogy ma délután háromra csinálj rendet a raktárban!

Asszertív kommunikáció tréning

A legfontosabb dolog, amit tudnunk kell, hogy az asszertivitás tanulható! Alkalmazása örömmel tölt el minket, kevesebb stresszt fogunk megtapasztalni, és nemcsak annak hasznos, aki így kommunikál, hanem a környezetének is!

Milyen kérdésekkel szoktak érkezni az asszertív kommunikációs tréningre?

 • Mit tegyek ha egy bántalmazó kapcsolatban élek?
 • Hogyan mondjam meg a főnökömnek a véleményemet úgy, hogy az állásom is megmaradjon?
 • Akkor is képes vagyok IGEN-t mondani, amikor pontosan tudom, hogy a NEM-re lenne szükségem.
 • Szeretnék jobban kiállni magamért.
 • Nem bírom elviselni, ha kritizálnak.
 • Nem tudom megfogalmazni érzéseimet.

Hogyan segít kapcsolatainkban az asszertivitás?

 • Az asszertivitás hatékony és hiteles – respektáljuk a másikat és ez örömmel tölti el őket.
 • Választási lehetőséget kínálsz a másiknak, teret hagysz neki, nem fog védekezésbe vagy támadásba átmenni.
 • Modellként szolgálsz másoknak és lehetőséget adsz nekik arra, hogy ők is jól bánjanak magukkal.

Következő asszertív kommunikációs tréning

Azt érzed, kihasználnak, mert nem tudsz nemet mondani vagy kiállni magadért? Elhiszed, hogy mások ügyesebbek és meggyőzőbbek, mint te? Zavarba jössz, ha megdicsérnek? Gyere és gyakorolj remek társaságban! A következő asszertív kommunikáció tréningről ezen az oldalon olvashatsz bővebben: Asszertív kommunikáció tréning

A tréning anyaga letölthető innen: Asszertív kommunikáció tréning.pdf

 • Mi az asszertivitás, agresszió, passzivitás, manipuláció?
 • Miért érdemes megtanulni asszertívan kommunikálni?
 • Mi az asszertivitás és mi nem az?
 • Feltérképezzük, mely területeken állunk fejlődési lehetőségek előtt
 • Demonstrációk, gyakorlás párokban és csoportokban
 • Az asszertív kommunikáció összetevői, elemei
 • Figyelmünk irányítása, önmagunk és a másik meghallgatása
 • Önbizalom, önuralom, belső folyamataink
 • Asszertív jogok és felelősségek
 • Negatív és pozitív érzelmi állapotok, negatív automatikus gondolatok
 • Gyakorlás párokban és csoportokban
 • Önkifejezés módjai
 • Testbeszéd, hangerő, intonáció, nonverbális kommunikáció
 • Tükrözés, őszinteség, direkt közlés, spontaneitás
 • Mi jelenti számomra a sikert? Mi szükséges hozzá?
 • Gyakorlás párokban és csoportokban
 • Zárókör, személyes akcióterv, házi feladatok

Visszaszámláló

Az asszertivitás gyakorlati elsajátításához ajánlom a következő asszertív kommunikáció tréning időpontokat az Asszertív Akadémia oldalán.

Források

 • Bishop S. „Asszertivitás.” 2008
 • Daubner Béla Asszertív kommunikáció tréningjei
 • Hadfield S., Hasson G. „Asszertivitás – Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket?” 2012.