Általános felhasználási feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelentkezés folyamatával és a tréningekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (tiszta-kommunikacio.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://tiszta-kommunikacio.hu/aszf2018. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A szolgáltató adatai

Szabó Henriett egyéni vállalkozó 52806924 (Szervező)
Adószám: 69175266-2-28
Székhely: 9400 Sopron,  Ógabona tér 44-46., A lépcsőház, tetőtér 1.
Számlaszám: HU17-12011351-01708815-00100003
Nyilvántartási szám: 52806924
Statisztikai számjel: 69175266-8559-231-08
Email: info KUKAC tiszta-kommunikacio.hu
Telefon: 06 70 263 73 29

Tréning regisztráció és részvételi feltételek

Regisztráció

A tréningen részt venni szándékozó regisztrál a kiválasztott tréningre. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 1. Adatok – A tiszta-kommunikacio.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.  A jelentkezés beküldésével a tréningrésztvevő beleegyezik a számla elektronikus úton történő fogadásába. A számla 27% ÁFA-t tartalmaz.
 2. Előleg – Az adatok megküldésekor a részvételi díj 50%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező Raiffeisen Banknál vezetett 12011351-01708815-00100003 számlájára átutalással, vagy online bankkártyával. A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.

Fizetési módok

A tréning ellenértéről kiállított számla 27% ÁFA-t tartalmaz. Az előleg kiegyenlíthető:

 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található díjbekérő alapján a díjbekérő határidejének lejártáig tudja átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen való részvételre.
 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Ekkor a felhasználó rögtön előlegszámlát kap, szintén 27% ÁFA tartalommal.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható előlegszámlát is, mely 27% ÁFA-val kerül kiállításra. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé. A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (helyszín, kapukód, parkolás, ebéd, szünetek, hogyan készüljünk, stb). A végszámla a tréning napján kerül kiállításra.

Lemondás

A tréningrésztvevő lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor. A regisztráció módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A tréning Szervezője lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 6 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja.

A Szervezőnek jogában áll egy meghatározott időpontra meghirdetett képzést törölni, amennyiben a tréner a tanfolyam megtartásában vagy a résztvevők a tanfolyamon való részvételükben vis major esemény (földrengés, tűzvész, járvány, karantén, árvíz, háború, forradalom, felkelés, szabotázs stb.) miatt akadályoztatva vannak. A Szervező ez esetben a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés elmaradásáról, illetve kérésük alapján vagy maradéktalanul visszautalja a jelentkezők befizetett előlegét az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi tanfolyamra történő átjelentkezésre.

A tréning

A tréningre regisztrált résztvevő a tréning első alkalmán készpénzben rendezi a teljes részvételi díjból fennmaradó részt. A végszámla a befejezett tréning dátumához képest legkésőbb 24 órán belül, e-mailben érkezik a tréning Szervezőjétől a regisztráció során megadott email címre.

Amennyiben a résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Amennyiben a tréner úgy ítéli meg, hogy egy résztvevő vagy a csoport számára nem hasznos egy adott tag jelenléte a tréningen, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Távozása esetén 5 munkanapon belül visszautaljuk a befizetett előleget az indító bankszámlaszámra. Kártyás (SimplePay) fizetés esetén ehhez szükség van a számlaszám külön megadására.

Ajándékutalvány

 1. Az ajándékutalványok konkrét összegre, vagy egy adott tréningfajtára (pl.: 1 napos, 10 alkalmas) szólnak.
 2. Az ajándékutalványok 3 hónapig amennyiben nem szerepel rajtuk lejárat, vagy a rajtuk szereplő időpontig érvényesek.
 3. Regisztrációkor az Ajándékozó mind a tréningrésztvevő, mind a saját adatait (név, email, telefonszám, számlázási cím) elküldi a www.tiszta-kommunikacio.hu weboldal Jelentkezés menüpontja alatt. A megjegyzés rovatban, vagy telefonon további részletek egyeztetése lehet szükséges.
 4. Az adatok megküldését követően az Ajándékozó az ajándékutalvány összegének megfelelő banki utalást kezdeményez Szervező Raiffeisen Banknál vezetett 12011351-01708815-00100003 sz. számlájára, vagy pedig online bankkártyával fizet.
 5. Szervező nyomtatható Ajándékutalványt küld az Ajándékozó által megadott email címre.  Ebben az emailben a fenti adatokkal elkészült előlegszámlát is küldi a Szervező.
 6. A Megajándékozott felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, és jelzi, melyik tréningre szeretne jönni. A regisztrációnak ez a végső lépése, ennek sorrendjében lehet bekerülni a tréningekre. Érdemes legalább egy hónappal az adott tréning előtt bejelentkezni, hogy biztosan legyen hely.
 7. A Szervező pár nappal a tréning előtt a Regisztrációkor megadott, vagy a Megajándékozott által külön közölt emailcímre elküldi a tréningrészvétel részletesebb információit (kapucsengő, parkolás, hogyan készüljek, …).

Külső helyszínen szervezett tréningek szabályai

Szabó Henriett egyéni vállalkozó 52806924 (Szervező)
Adószám: 69175266-2-28
Székhely: 9400 Sopron,  Ógabona tér 44-46., A lépcsőház, tetőtér 1.
Számlaszám: HU17-12011351-01708815-00100003
Nyilvántartási szám: 52806924
Statisztikai számjel: 69175266-8559-231-08

A megrendelés menete

A Szolgáltató az érdeklődést követően írásos árajánlatot küld a Megrendelő számára.

Az árajánlat elfogadásakor a Szolgáltató szerződéstervezetet küld a Megrendelőnek, amellyel kapcsolatban az esetlegesen szükséges módosításokat a Felek egyeztetik. Az aláírt szerződéstervezetet a Megrendelő postai úton vagy emailben eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki egy példányt visszaküld a Megrendelőnek.

Amennyiben a tréning Budapesttől közúton 50km-nél messzebbi helyszínen zajlik, az elfogadott tréning napidíjon felül a Szolgáltató tréningre való eljutásának, valamint szükség esetén szállásának díja is a Megrendelő költsége. Az útiköltség összege:  NAV által közzétett üzemanyag ár x autó üzemanyag normája (9,5 liter/100 km) x megtett km + megtett km-re eső személygépkocsi-normaköltség (megtett km x 15 Ft/km)  + útdíjak. Az útiköltség és szállás leegyeztetett összegét a Szolgáltató belefoglalja a végszámlába.

A megrendelés akkor lép életbe, amikor a teljes megrendelés összegének 50%-a megérkezett a Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12011351-01708815-00100003 sz. számlájára, Szabó Henriett névre. Szolgáltató a beérkezett összegről 27% ÁFA-t tartalmazó előlegszámlát állít ki, melyet a Megrendelő email címére küld meg.

Lemondás

A Megrendelő lemondhatja a tréninget, amelyre a Szolgáltatónak előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, Megrendelő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 3 hónapon belül felhasználható bármely közösen ismét egyeztetett dátumú tréning díjának rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalomra.

A tréning

A tréningre a jegyzetet, munkafüzetet a Szolgáltató biztosítja a résztvevők számára. A résztvevők maximális létszáma: 16 fő.

Megrendelő biztosítja a Képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos, a képzés céljának megfelelő képzési körülményeket, ide értve:

 • A résztvevők számával azonos mennyiségű, plusz 8 szék.
 • Olyan méretű terem, ahol a résztvevők középen, egyetlen körben, egymást jól látva ülhetnek.
 • Négy asztal a terem négy sarkában, ahol a kisebb csapatokra bontott tréningrésztvevők dolgozhatnak.
 • Flipchart tábla és legalább 15 flipchart papír.

A megállapodásnak megfelelően vagy a tréningen készpénzben rendezhető a második 50%, vagy a lebonyolítást követő 4 napon belül Szolgáltató megküldi a végszámlát a Megrendelőnek, 8 napos fizetési határidővel. A végszámla mindkét esetben emailben érkezik a tréning Szervezőjétől a Szerződésben megadott email címre.

Honlap felhasználás feltételei

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A tiszta-kommunikacio.hu weboldalon található információk a Kata Bt. (2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 5/C.) és ügyvezetőjének a tulajdona, szellemi terméke (Tulajdonosok). A weboldalon való böngészéssel a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonosok a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag a saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá ezen weboldalon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy felhasználásához. Kivétel képez ez alól az a magánszemély, vagy cég, akinek a tulajdonosok írásbeli engedélyt adtak a tartalmak felhasználásához.

A felhasználás szokványos esetei:

 • Viszonteladói élő, aláírt és kétoldalú szerződés.
 • Médiák és hirdetési felületek, szerződésben rögzített módja alapján.
 • Egyéb esetek, melyek tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó engedélyeket.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkezésének magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (domain, vagy aldomain ebben az esetben oldalnak minősül) napi 50.000Ft + ÁFA kötbért számlázunk a felhasználónak.

Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Ha tört oldalak, vagy mondatok kerülnek megjelenítésre, úgy a kötbér mértéke szavanként napi 100Ft+ ÁFA.

A kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesül a felhasználó abban az esetben sem, ha a jognyilatkozat ismeretlenségére hivatkozik, mivel a weboldal tartalma közjegyzői hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre évente 4 alkalommal, vagy időszakosan. A közjegyzői kiadmányok jelentik a bizonyítási eljárás alapját. A tartalmak átvételével a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a https://tiszta-kommunikacio.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon olvasható.