A hatékony teammunka meghökkentő összetevői!

Egy új kutatás feltárta a 3 faktort, amitől egy team hatékonyabban működik. Garantálom, hogy meg fog lepődni!

Végeláthatatlan meetingek? Sehová nem vezető hozzászólások? Szemellenzős döntések? Álmodozás cselekvés helyett? Aki járt már olyan összejövetelen, ahol emberek próbálnak egymással dolgozni, tudja, miről beszélek.

Hatékony team működés

A pszichológia évtizedek óta munkálkodik azon, hogy leírja a hatékony döntéshozatal, a jó csapatműködés alapvető szabályait. Az MIT (Massachusetts Institute of Technology) tudósai újabb kutatással álltak elő a témában, amit érdemes megismernünk.

697 önkéntessel dolgozott Wooley és munkatársai, akiket 2-5 fős csoportokba osztottak. Minden csoport egy sor rövid feladatot kapott, amik a való életben is jelen lévő munkahelyi feladatokat reprezentálták: logikai analízis, brainstorming, koordináció, tervezés, meggyőzés.

Intelligens teamek

Az egyéni intelligencia a pszichológusok szerint általánosíthatóságon alapul: akiknek jó a szókincse, azoknak általában a matematikai készségei is jók, jóllehet elsőre igen távolinak tűnhet egymástól a két terület. Ez a kutatás azt mutatta meg, hogy csoportok számára is létezik egyfajta általános intelligencia: ha egy csapat az egyik feladatcsoportban jól teljesített, akkor a másikban is ez történt. Vagyis egyes csoportok egyszerűen jobbak voltak, mint mások.

Mitől jobb egy csoport?

A következő lépés az volt, hogy felmérjék a faktorokat, amik megkülönböztették a jól működő teameket a többitől. Az eredmények nem kis meglepetéssel szolgáltak.

Az egyes tagok IQ-ját felmérték, ám a csapat átlagos IQ-jának nem sok köze volt a kimagasló csoportteljesítményhez.

Ugyanígy nem volt jelentősége az extroverziónak, vagy az elkötelezettségnek és a motivációnak sem.

A jó együttműködés titka

A három lényeges faktor, ami megkülönböztette a jó csapatokat a többitől:

1 A csapattagok sokkal egyöntetűbben járultak hozzá a beszélgetésekhez, nem hagyták, hogy 1-2 ember dominálja a teamet.

2 A jól teljesítő csapatok tagjai kimagasló eredményeket értek el az érzelmi arcfelismerés (RME) teszten. Ez a teszt azt méri, hogy az emberek mennyire képesek leolvasni összetett érzelmi állapotokat olyan arcokról, amelyekből csak a szem látszik.

3 És végül, a több női taggal rendelkező csapatok túlszárnyalták a több férfiból álló csapatok teljesítményét. Ami lényeges volt ebben, az nem is annyira a diverzitás, hanem egyszerűen a csapatban lévő nők aránya. Ez a faktor valószínűleg megmagyarázható valamennyire azzal, hogy a nők átlagban jobb eredményeket érnek el érzelmek felismerésében, mint a férfiak.

Online kooperáció

Ami a legmegdöbbentőbb, hogy néhány nappal ezelőtt a kutatócsoport közzétette legújabb tanulmányát, amelyben a kísérleteket online, Skype-on, emailen, Google Drive-on együttműködő teamekkel is elvégezték.

És az eredmények egy jottányit sem különböztek. Egyes csapatok jobbak voltak, mint a többi, és ezek azért voltak kiemelkedőek, mert tagjai többet kommunikáltak, egyenlően vettek részt a döntésekben és jó érzelemfelismerő képességekkel rendelkeztek. Nem számított, hogy a találkozás csak böngészőbe gépelt szövegek segítségével történik.

Így hát a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy nem egyszerűen az arcról való érzelemfelismerés az, ami jobbá teszi a csapatok munkáját, hanem egy sokkal általánosabb képesség, amit tudatelméletnek hívnak. A tudatelmélet az a képesség, hogy mentális állapotokat – elképzeléseket, szándékokat, vágyakat, színlelést, tudást tulajdonítunk magunknak és másoknak, valamint annak a megértése, hogy mások elképzelései, szándékai, vágyai különböznek a miénktől.

Hatékonyság a gyakorlatban

Ha szeretné gyakorlatban is megtapasztalni mások elképzelései, vágyai, tudása megismerésének kulcsát, jöjjön el egy Tiszta Kommunikáció tréningre! Biztos lehet benne, hogy a kognitív metaforaelmélet és a Tiszta Kommunikáció révén hatékonyabb együttműködővé válik.

Tiszta kommunikáció tréning

Tiszta kommunikáció tréning

Források