Hol tévedett Maslow?

A Maslow piramis valóban Maslow-tól származik? A lentiekben mindenre fény derül: mi pontosan ez a népszerű modell, milyen kritikák érték, igazolták-e a kutatások és milyen alternatív modellt javaslok helyette.

Aki járt valaha felsőoktatási intézménybe, részt vett önfejlesztő kurzusokon, motivációs tréningen, az nagy valószínűséggel találkozott a Maslow féle piramissal. Az 1948-ban kifejlesztett modell rendkívül népszerűvé vált, használják az üzletben, oktatásban, marketingben, pszichológiában.

Ez az egyszerű, intuitíven első pillantásra értelmezhető, kognitívan vonzó, a kaotikus szükségletekben rendet vágó modell nagyon csábító. Van azonban egy gond vele. Úgy tűnik, nem igaz.

Maslow szükséglethierarchiája

Maslow szükséglethierarchiája párhuzamban áll sok más fejlődéslélektani modellel, ami az emberi növekedés állomásait írja le. Maslow ezekre a fejlődési állomásokra az Élettani, Biztonság iránti, Odatartozás és Szeretet iránti, Önbecsülési, Önmegvalósítási, Önátadási szükségletek megnevezést használta, és az emberi motivációra jellemző mintázatnak gondolta.

Első modelljében még csak 5, az utolsóban már 8 fázist írt le és az alábbi két csoportba rendezte:

Hiány alapú, “D” szükségletek

A hiány alapú, “D” (Deficiency) szükségletek ha nem elégülnek ki, az feszültséget, szorongást eredményez.

 1. Fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság, szexualitás
 2. Biztonsági szükségletek: fizikai védettség, kiszámíthatóság
 3. Szeretet, valahová tartozás szükséglete: gyengédség, viszonzott szeretetkapcsolat
 4. Elismerés szükséglete: önbecsülés, mások általi elismerés, hírnév, becsvágy

Növekedés alapú, “B” szükségletek

Növekedés alapú, “B” (Being) szükségleteket (amiket akár spirituális vagy egzisztenciális szükségleteknek is nevezhetnénk). Ezek soha nem elégíthetőek ki teljes mértékben.

 • Kognitív szükségletek: tudni, érteni, megismerni az igazságot
 • Esztétikai szükségletek: szimmetria, rend, szépség
 • Önmegvalósítás szükséglete: elérni a bennünk rejlő lehetőségeket
 • Ön-transzcendencia: saját magunk meghaladása, mások segítése az önmegvalósításban

Maslow úgy vélte, hogy a szükségletek hierarchiába rendezhetőek. Az alsóbb szükségleteknek ki kell elégülnie ahhoz, hogy az egyén a felsőbbekkel tudjon foglalkozni. Azt is állította, hogy egy bizonyos szükséglet dominál az adott emberben.

Maslow piramisa

Abraham Maslow szükséglethierarchiáját gyakran ábrázolják piramis formájában, ahol a legalapvetőbb szükségletek vannak a piramis alján és az Önmegvalósítás, Szelf-transzcendencia a tetején. A lenti ábra a 7 elemet tartalmazó rendszert ábrázolja.

Maslow szükséglethierarchia

Maslow szükséglethierarchia

Jóllehet ez az ábra a köztudatban maga A MASLOW FÉLE SZÜKSÉGLETHIERARCHIA, Maslow maga soha nem ábrázolta ily módon, vagy használta a piramis szót írásaiban!

Maslow kritikák

Maslow által elképzelt hierarchia nem minden esetben érvényesül, mint ahogy ezt számos kutatás megerősítette (lásd a forrásoknál):

 • NINCS BIZONYÍTÉK HIERARCHIÁRA – Nem magyarázza meg az éhező tudósok, vagy az éhségsztrájkot folytatók viselkedését, akik alapvető szükségleteiket alárendelik egy magasabb szükségletnek, lásd például Viktor Frankl (1905-1997) három éves koncentrációs tábori, vagy Wahba and Bridwell kutatásait.
 • A HIERARCHIA SORRENDJE NEM MEGFELELŐ – Geert Hofstede megfigyelései szerint az individualista és kollektivista társadalmak hierarchiája különbözik.
 • A SZEX SZEREPE – Sokan kritizálták a szex elhelyezkedését a hierarchiában, amely mintha nem venné figyelembe a szexualitás emocionális, családi, evolúciós faktorait a társadalomban.
 • VÁLTOZÁS A KORRAL –  Egy 1981-es kutatás szerint Maslow hierarchiája változik a korral: gyerekeknek van a legmagasabb fizikai szükséglet igényük, és öregkorban van a legmagasabban a biztonság iránti igény.
 • EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ – Egyetlen Maslow féle szükséglet sem elégíthető ki kapcsolat, együttműködés vagy kommunikáció nélkül, miközben a valahová tartozás igénye (család, kapcsolatok, szeretet, közösség, vonzódás) Maslownál a harmadik helyen szerepel a hierarchiában.

Egy alternatív szükségletmodell – Katalízis

A Katalízis modell a fenti kritikák mentén szerintem többet árul el motivációinkról, annak időbeli és térbeli változásairól, az emberi fejlődésről. A modell elkerüli azt a pluralisztikus hibát, amit a Gestalt terapeuták (pl.: Kurt Lewin), miszerint annyi szükséglet van, ahány specifikus igény, és azt a leegyszerűsítést is, amit a holisztikus/organizmikus modell alkotói (pl.: Goldstein), miszerint csak egy nagy motiváció létezik, az önmegvalósítás.

A Katalízis motivációs elmélet részletei, a szükségletek rendszere itt olvasható!

Katalízis modell - egy általános motivációs elmélet fejlesztése.

Katalízis modell – egy általános motivációs elmélet fejlesztése.

Ha van bármi észrevétele a fentiekkel kapcsolatban, kommenteljen lent, vagy keressen elérhetőségeimen.

Források

 1. Angyal A.: A neurózis kezelése, In.: Szakács F. – Kulcsár Zs. (szerk.), (több kiadás) Személyiséglélektani szöveggyűjtemény II., Tankönyvkiadó, Budapest.
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_Hierarchy
 3. Hall, C. S., Lindzey, G.: Lewin mezőelmélete a személyiségről, In.: Szakács, F. – Kulcsár, Zs. (szerk.) (több kiadás), Személyiséglélektani szöveggyűjtemény II., Tankönyvkiadó, Budapest.
 4. Goldstein, K.: A holisztikus és az analitikus módszer a tudományban, In: Pléh, Cs. (szerk.)(1983), Pszichológiatörténeti szöveggyűjtemény II., Tankönyvkiadó, Budapest, 163-178.o
 5. Goebel, B. L., & Brown, D. R. (1981). Age differences in motivation related to Maslow’s need hierarchy. Developmental Psychology, 17, 809–815. doi: 10.1037/0012-1649.17.6.809
 6. http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2012/03/29/what-maslow-missed/
 7. http://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201111/social-networks-what-maslow-misses-0
 8. Hofstede, G. (1984). The cultural relativity of the quality of life concept.Academy of Management Review, 9(3), 389–398. Retrieved fromhttp://www.nyegaards.com/yansafiles/Geert%20Hofstede%20cultural%20attitudes
 9. Kenrick, D. (2010, May 19). Rebuilding Maslow’s pyramid on an evolutionary foundation. Psychology Today. Retrieved from http://www.psychologytoday.com/blog/sex-murder-and-the-meaning-life/201005/rebuilding-maslow-s-pyramid-evolutionary-foundation
 10. Wahba, M. A., & Bridwell, L. G. (1976). Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory. Organizational Behavior and Human Performance, 15(2), 212–240. doi: 10.1016/0030-5073(76)90038-6

Szerző: Tamás Katalin kommunikációs tanácsadó

Posted in: