Ingyenes pszichoterápia

Bár pszichoterápia elsősorban magánúton vehető igénybe, szerencsére vannak olyan intézmények, ahol magas színvonalú, TB finanszírozású ellátást kaphatunk.

Az országban négy pszichoterápiás rendszerben működő önálló pszichiátriai osztály van, ahol TB finanszírozásban érhető el pszichoterápia:

 • Csanyiki” Pszichoterápiás Osztály, Miskolc
 • Thalassa Ház – Budatétény” Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet,
 • Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály, Budapest,
 • Semmelweis Egyetem, Budapest (SOTE): Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika (Pszichoterápiás Osztály, Nappali Kórház), Klinikai Pszichológia Tanszék, Magatartástudományi Intézet.

Ezeknek az intézményeknek az alábbi közös jellemzőik vannak:

 1. Elsősorban pszichoterápiás megközelítésükről ismertek, pszichoterápiás rendszerre jellemző munkamóddal bírnak. Bár kombinálják egymással a pszichiátria testi (biológiai, gyógyszeres) megközelítését a pszichoterápia lélek központúságával,  gyógyszert csak szükség esetén használnak.
 2. Mind a négy osztály országos lefedettséggel dolgozik, tehát az egész országból lehet felvételt kérni, és van fekvőbeteg, ambuláns, járóbeteg ellátás többek között az alábbi problémákkal küzdő páciensek számára: személyiségzavar, depresszió, skizofrénia, pszichózis, szorongás, impulzivitás, függőség, evészavarok. Mivel az egyes intézmények bizonyos problémával rendelkező emberek segítésére rendezkedtek be,  érdemes végigböngészni, hogy kit hová várnak.
 3. Ezeken az osztályokon a pszichoterápia költségeit a társadalombiztosítás finanszírozza. Ez azt is jelenti, hogy mindenkinek, aki fizet társadalombiztosítást, jár ilyen ellátás.

Azokat az osztályokat, ahol nem a pszichoterápia a fő vezető kezelési mód, hanem mondjuk a közösségi pszichiátria, nem az egész országra vonatkozó szolgáltatást nyújtanak, vagy kötelező fizetni – ha csak minimális díjat is -, ebben a cikkben nem tüntetem föl.

Csanyiki

Az osztály pszichoterápiás rendszerként működik, tehát a vezető kezelési mód a lélektani eszközökkel történő gyógyítás, és a szervezeti felépítés ennek megfelelő. A kezelést nem egy kitüntetett személy, hanem a team egésze (orvosok, pszichológusok, szocioterapeuták, nővérek, adminisztrátorok) végzi. A felvétel önkéntes. A gyógyítás a terápiás szerződés alapján történik, mely mindkét féltől (páciens és team) elköteleződést és felelősségvállalást igényel. Ehhez a páciens részéről szükséges a pszichés problématudat, tehát annak megélése, hogy pszichés működése, önmagához és másokhoz való viszonyulása okozza nehézségeit, és a változási motiváció, tehát, hogy mindezeken változtatni akarjon.

Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály Miskolc

Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály Miskolc

A felvétel előzetes vizsgálathoz kötött, melyet szerdánként végeznek, ehhez beutaló nem szükséges. Ennek során pszichodinamikai diagnózis felállítására törekednek, tehát annak megértésére, milyen belső konfliktusok, motivációk, kapcsolati és élethelyzeti körülmények állnak a panasz hátterében.

Az ellátás csoporthangsúlyú, de mindenki számára egyéni pszichoterápiás betegvezetést is biztosítanak. A terápiás hatás az élettér, a terápiás terek eseményei, illetve mindezek kölcsönhatása során valósul meg.

Nagycsoport

A heti háromszor 60 percben ülésező nagycsoport közösségi összejövetel, a reflektív munkamód központi fóruma és generátora. Funkciója a szervezet (pszichoterápiás osztály) formális és informális alrendszerei (pl. páciensek, személyzet, szobaközösség, kiscsoportok, baráti társaságok) közötti kölcsönhatások tükrözése. Részvevői a benn fekvő és bejáró páciensek, a személyzet munkaidőben lévő tagjai. Munkamódja szerint verbális, strukturálatlan, kötetlen tematikájú, tehát mindenki szabadon beszélhet érzéseiről, gondolatairól. A nagy létszám miatt az egyéni identitás átélése nehezített. Jellemző lehet az érzelmek összehangolódása, felerősödése. Gyakran felkavaró, sodró lendületű. A nagycsoport élmények feldolgozása kiscsoportokon és az egyéni betegvezetésben folytatódhat.

Pszichoterápiás kiscsoport

A pszichoterápiás kiscsoportok heti kétszer 60 percben zajlanak 8-12 páciens és 1 vagy 2 csoportvezető részvételével. Funkciójuk a szűkebb (maga az adott csoport) és tágabb (az osztályos kezelés egésze) értelemben vett „itt és most” élményeken keresztül a csoporttagok kapcsolati problémáinak elemzése, átdolgozása. A megértés korábbi, gyerekkori élmények irányába mélyülhet. Azt kérik a páciensektől, hogy adjanak visszajelzéseket egymás lelki, kapcsolati működéséről, így a csoporttagok mintegy kettős szerepben, páciensként és segítőként vannak jelen.

Kiscsoport

Kiscsoport

Szocioterápiás csoportok

A szocioterápiás csoportok 8-15 csoporttag részvételével, szocioterapeuták vezetésével működnek. Funkciójuk a pszichoterápiára történő érzelmi előkészítés, a szabadidő hasznos kitöltése mellett.

Egyéni pszichoterápiás betegvezetés

Az egyéni pszichoterápiás betegvezetést orvos vagy pszichológus pszichoterapeuták, klinikai szakpszichológusok végzik. Funkciója a terápiás szerződés előkészítése, a terápiás célkitűzés pácienssel közösen történő kidolgozása, a terápia tervezése, összefogása, a különböző helyzetekben megélt pszichés bevonódások elemzése, ezeknek összefüggésbe helyezése a páciens eredeti kapcsolati problémáival a terápiás célkitűzés által meghatározott fókusz szerint. Időtartama 20 perc, gyakorisága heti 2 alkalom.

A gyógyszeres terápiát a pszichoterápiát kiegészítő kezelésként a kezelőorvos végzi. A kezelési idő illeszkedik a páciens problémájához, minimum 3 hét, maximum 6 hónap. A kezelés TAJ-kártya ellenében OEP által finanszírozott.

Elérhetőségek

Tündérhegy

A Tündérhegyi szakemberek csoporthangsúlyú pszichoterápiás rendszerben dolgoznak, pszichodinamikus szemlélettel. Mit is jelent ez közelebbről?

Pszichoterápiás – magyarul lélektani – csoportmunka a fő terápiás eszköz, amelyet szükség esetén gyógyszerrel egészítenek ki.

 • Lélektani, vagyis a tünetek, jellegzetes kapcsolati mintázatok hátterében zajló tudattalan konfliktusok, érzések, fantáziák feltárása, megértése és feldolgozása, melynek következtében várható a gyógyulás, változás.
 • Munka, vagyis a páciens aktív közreműködését igényli, szavakba kell öntenie megjelenő érzéseit, gondolatait.
 • Csoporthangsúlyú, azaz a lélektani munka döntően csoportokban zajlik.
OORI bejárat

OORI bejárat – pszichoterápia

Nagycsoport

A páciensek és a személyzet tagjai megbeszélik, ütköztetik, verbálisan megjelenítik a közösségben zajló folyamatokat, problémákat, bármit, amit együtt szeretnének megbeszélni.

Pszichodinamikus kiscsoport

A páciensek szavakba öntik érzéseiket, egymásnak visszajelzéseket adnak.

Pszichodráma csoport

Az érzések dramatikus formában jelennek meg.

Szocioterápiás műhely

Kreatív feladatok (rajz, zene, élőszobrok, kommunikációs feladatok) segítségével jelenítik meg a páciensek a bennük zajló érzéseket, fantáziákat, konfliktusokat.

Művészetterápia – művészetpszichoterápia

Művészetteápián az alkotó folyamaton keresztül tárgyiasulnak a belső érzések. A művészetpszichoterápiás csoportban ennek szóbeli feldolgozása is zajlik.

Rendszer

Ebben a közösségben jelennek meg a páciens jellegzetes működésmódjai, kapcsolódásai, esetleg a különböző terápiás helyzetekben különböző módon. A problémák elemzése során új megoldások kidolgozása válik lehetővé.

Egyéni terápia

Minden páciens munkáját segíti egy terapeuta, akivel integrálják a 24 órában, a hét 7 napján kívük-belül zajló történéseket a páciens belső működésével, élettörténetével.

Felvétel az osztályra

A kezelés beutaló, TAJ-kártya ellenében OEP által finanszírozott. Előzetes jelentkezés: szombatonként 08:00 és 11:00 között az OORI A. (régen: V.) pavilonjában, orvosi beutalóval, TAJ-kártyával és teljes előzetes orvosi dokumentációval. A felvétel az előzetes vizsgálat alapján, előjegyzéssel történik. Orvosi beutaló szükséges!

Elérhetőségek

 • Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály (Tündérhegy)
 • 1121 Budapest, Szanatórium u. 19.
 • (36-1)391-1900 (központi szám) , (36-1)200-8719 (közvetlen szám), (36-1)200-8720 (közvetlen szám)
 • E-mail: tunderhegy.oori[kukac]gmail[pont]com
 • Osztályvezető főorvos: Dr. Harmatta János
 • http://www.tunderhegy.hu/

Thalassa-Ház

Thalassa Ház

Thalassa Ház – pszichoterápia

A Thalassa Ház elsősorban pszichotikus és súlyos személyiségzavarral (pl. borderline), valamint függőségi problémákkal küszködő páciensek ill. családok terápiáját vállalja.

A keddi felvételi interjút követően a kezelői team dönt a megajánlandó gyógykezelés formájáról, a felvétel időpontjáról. Felvételt követően a páciens leendő terapeutájával, konzulensével alakítja ki a további együttműködés kereteit, rögzítik a terápiás aktivitások formáit (pl. mely csoportokra jár az illető, milyen közösségi aktivitásokban vesz részt), valamint, amennyiben szükséges, megbeszélik a biológiai kezelés – a gyógyszeralkalmazás – kérdéseit. A terápia előrehaladtával a keretek változnak, törekednek a mielőbbi nappali szanatóriumos kezelési forma kialakítására. Szükség esetén igyekeznek a páciens környezetét is bevonni a változás, gyógyulás folyamatába, sokszor beszélgetnek a családokkal. Az intézmény nyitott, a zavartalan munkavégzés érdekében a látogatás rendje szabályozott.

Sokak számára megterhelő elfogadni, hogy a betegség tüneteivel akkor tudnak csak mit kezdeni, ha sokat törődnek – mozgás, zenélés, festés és sok — sok beszélgetés segítségével — érzelmi/kapcsolati életük akár fájdalmas vagy homályos területeivel. Elvárás a saját aktivitásokért, állapotért viselt lehető legnagyobb felelősség, a terápiás keretek megtartása és a konfliktusok, problémahelyzetek nyílt, társas kezelése. Kezelési formaként lehetőség van bennlakásos, nappali szanatóriumos és ambuláns gyógykezelésre is.

Az együttélés rendjét a házirend vonatkozó szakaszai, valamint íratlan szabályok biztosítják, melyek közül a fontosabbak:

 • a Terápiás Közösségben senki nem fogyaszthat drogot (az indikált gyógyszerelésen túl pszichoaktív szert),
 • nincs helye nyílt, közvetlen, a másik és önmaga testi épsége ellen irányuló erőszaknak,
 • valamint kerülendő szexuális kapcsolat létesítése a Közösség tagjai között.

Nagycsoport

A teljes közösség részvételével zajló együttlét, heti három alkalommal. Itt válhat világossá, hogy a „betegség” és a „tünetek” milyen megterhelő társas-családi helyzetekhez kötődhetnek, itt juthat szóhoz egy megszólítás révén, ami addig „néma” volt.

Befogadó csoport

A Terápiás Közösségen belüli első, fogadó kiscsoport, melyben az újonnan érkező páciensek két-három héten át vesznek részt. A csoport különféle technikák segítségével arra kínál lehetőséget, hogy ki-ki rátaláljon azokra az érzelmi helyzetekre, számára fontos kapcsolatokat felidéző emlékekre, amik szoros kapcsolatban lehetnek betegsége kialakulásával, tünetei jelentkezésével. A csoporton végzett közös munka hozzásegíti a pácienseket belső biztonságérzetük megteremtéséhez, mely biztonságérzet elengedhetetlen a személyes terápia gyakran erősen megterhelő pillanataiban. A csoport a Közösségben végzett gyógykezelés módjára ad felkészítést.

Thalassa Ház órarend

Thalassa Ház órarend

Pszichodráma

A pszichodrámában a mesélő – akit itt protagonistának hívnak – belép saját történetébe, játék közben bontja ki annak részleteit. A történetet a múltbeli tapasztalatok és a pillanatnyi érzések alakítják és viszik előre. A J. L. Moreno által kidolgozott protagonista-centrikus pszichodráma módszert alkalmazzák. Moreno talán legalapvetőbb dramatikus felfedezése a szerepcsere alkalmazása, amelynek segítségével a főszereplő története szereplőinek szemével nézhet önmagára, és önmagával is szembenézhet.

Verbális kiscsoportok (Öböl, Kikötő, Törés, Forrás)

A befogadó időszakot követően, a terápia harmadik hetétől kerülnek a páciensek verbális (beszélgetős) kiscsoportba, amelyre heti egy alkalommal, másfél óra időtartamban kerül sor. A kiscsoportban az egy kezelőhöz tartozó páciensek vesznek részt, egyszerre 6-14 fő, illetve a csoportvezetők: egy kezelő – nővér páros. Előre meghatározott téma nélkül, ún. szabad interakciós formában beszélgetnek. A csoport fókuszában a testi-lelki tünetek hátterében meghúzódó okok feltárása áll. Ezen okok felismerése és megértése jelenti a kulcsot viselkedésünk és nehézségeink saját hatókörünkbe vonásához, a tetteinkért való felelősségvállaláshoz.

Zenecsoport

A zeneterápiás csoport során a páciens(ek) és a terapeuta közti terápiás kapcsolat a zenén keresztül jön létre, a közös zenélés az elsődleges kommunikációs csatorna. Az aktív improvizatív zenélés, éneklés, hangszerekkel való hangadás, muzsikálás során olyan hangulatok, rezdülések, érzelmek nyilvánulnak meg, olyan emlékek kerülhetnek felszínre, melyek kifejezésére gyakran nincs is megfelelő szó.

Mozgáscsoport

A csoportban a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia módszerén keresztül a csoporttagok közvetlen testi tapasztalás által juthatnak közelebb önmagukhoz és társaikhoz. A csoporton való részvétel segítséget nyújthat a kapcsolatteremtésben, a bizalom kiépítésében, a saját tér megtalálásában, az önmagunkról kialakított kép pontosításában.

Alkotó csoport

A szocioterápia a Közösségen belül az a színtér, ahol a páciens saját kreativitásának mozgósításával kezdi meg azt a munkáját, hogy megpillantsa: milyen viszonyban van magával és környezetével, megpillantsa, milyennek látják őt, betegségével együtt. A művészet eszközeivel dolgozó csoport az érzetek, élmények kifejezését, megragadását, megfogalmazhatóságát célozza, valamint a közös kapcsolati kultúra kialakításában játszik szerepet.

Tisztás csoport

A csoport célja a megcsúszások, visszaesések megelőzése, csökkentése. A fókuszban a szenvedély természetének megismerése, a kockázati helyzetek felismerése és a velük való aktív, tudatos megküzdés áll. A foglalkozásokon a beszélgetéseken túl játékok, szituációs gyakorlatok, feladatok segítik azon készségek fejlesztését, mellyel hosszú távú stabil absztinencia érhető el.

Egyéni terápiák

Felvételt követően találkozik minden páciens személyes terapeutájával, konzulensével. A team nem minden esetben tartja az egyéni pszichoterápiát is a javasolt kezelési program részének, ilyenkor a kezelés fő színtere valamelyik pszichoterápiás kiscsoport, emellett természetesen lehetőség van személyesen a kezelőorvossal ill. konzulens munkatárssal történő megbeszélésre.

Gyógyszeralkalmazás

A Thalassa Házban cél az adott állapotnak megfelelő, lehetőség szerint minimális gyógyszertípus és mennyiség alkalmazása.

Első interjú

A felvételre jelentkezőket keddi napokon 08:30 – 11:00 között fogadják első interjúra, a kezelés módjáról – a kezelői személyzet döntése alapján – azon a héten szerdán adnak visszajelzést.  Beutaló nem szükséges, egy kivétellel: az a jelentkező, aki más intézményben fekvőbeteg ellátásában részesül, és ezalatt szeretne jönni interjúra, szükséges, hogy magával hozzon egy, az ellátó intézménye által kiadott beutalót is! A beutalón szerepelnie kell a személyes adatoknak, aktuális törzsszámnak, és hogy milyen okból irányítják hozzánk. Erre azért van szükség, mert a beszélgetés ambuláns vizsgálatnak minősül.

Az intézmény OEP finanszírozással működik, ezért érvényes TAJ kártya szükséges, ugyanakkor kérik, hogy a terápiájukat itt tervező paciensek ill. hozzátartozóik lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák az Alapítványt. Felvétele esetén arra kérik a pácienst, mérje fel lehetőségeit, milyen összeggel tud hozzájárulni a Thalassa Ház közösségében történő terápiás – rehabilitációs folyamatának támogatásához, amennyiben az itteni terápia mellett dönt. A hozzájárulás nem feltétele a kezelésnek, annak módjáról az első interjút követően adnak tájékoztatást.

Elérhetőségek

SOTE

SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pszichoterápiás Osztály

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika ezen részlegén különféle pszichés problémákkal küszködő személyek terápiáját vállalják, döntően pszichoterápiás eszközökkel. Főként szorongásos zavarokban (pl. pánikzavar, szociális fóbia, poszttraumás stressz zavar), depresszióban, egyes személyiségzavarokban (pl. borderline vagy elkerülő személyiségzavar), önsértő magatartással küzdő, és étkezési zavarokban szenvedő pácienseket kezelnek.

SOTE - ingyenes pszichoterápia

SOTE – pszichoterápia

A gyógyítás fő eszköze a csoportpszichoterápia, melyet kiscsoportos formában, négyhetes turnusokban végeznek. A négy hét során a résztvevők órarendet kapnak, amelyben különféle csoportfoglalkozások szerepelnek. Csoportjaik közé kognitív sématerápiás csoport, művészetterápia, kommunikatív mozgás, érzelmi kommunikációs tréning, és relaxáció tartozik.

Tudnivalók a jelentkezésről

Az osztályos felvételt egy előzetes beszélgetés, az úgynevezett első interjú előzi meg. Ennek során a páciens elmondja panaszait, illetve, hogy miért szeretne a terápiára jelentkezni, az interjút végző orvos vagy pszichológus pedig felméri állapotát, motivációját, a terápiára való alkalmasságát, illetve tájékoztatja osztályunk működéséről. Első interjúra időpontot kérni az alábbi telefonszámokon lehet: 06-1-210- 0330/ 51277, illetve 06-1–314- 26- 41. Az első interjúra beutaló nem szükséges, azonban korábbi leleteit, orvosi papírjait – ha van ilyen – hozza magával.

Amennyiben az első interjút követően mind a páciens, mind az orvos/pszichológus úgy ítélik meg, hogy a páciens számára előnyös lenne a felvétel, úgy a felvételre adott időpontra előjegyzést kap. Ha a páciens problémája nem az osztály profiljába tartozó, vagy állapota sürgős ellátást igényel, akkor az állapotfelmérést végző orvos vagy pszichológus javaslatot tesz más intézmény felkeresésére.

A felvételkor háziorvosi vagy pszichiátriai szakrendelő beutalója minden esetben szükséges, mivel a társadalombiztosító a bentfekvést csak érvényes beutaló esetén támogatja. Ezen kívül a felvételkor szükséges 3 hónapnál nem régebbi laboreredmény és érvényes TAJ kártya. Érvénytelen TAJ esetén a beteg csak a kezelés térítése estén vehető fel. Elérhető terápiás formák:

Kognitív sématerápia

Célja: a kötődés, intimitás, önállósság, önérvényesítés, felszabadultság és ellazulás iránti szükségleteink felismerése, elismerése és érvényesítése előtt álló belső és külső akadályok felismerése, múltbéli és jelenlegi eredetének feltárása, és a belső akadályok elhárítása.

Relaxáció

Pszichoterápiás osztályunkon relaxációs és imaginációs technikák gyakorlására és elsajátítására is sor kerül. Jelenleg hetente két alkalommal vesznek részt a páciensek relaxációs és imaginációs alkalmakon. Ezen foglalkozások fő célja, hogy szorongáscsökkentő technikákat sajátítsanak el, valamint tudatos jelenlét készségeik fokozódjanak. A relaxációs technikák két gyakran használt típusát szokták elkülöníteni, a Jacobson nevéhez fűződő…

Mozgás- és táncterápia

A mozgás- és táncterápiás csoport célja: a csoport biztonságos terében a konkrét testi-mozgásos élmények és a lelki működési mintázatok összefüggéseire való rálátás a korrektív élményszerzés lehetőségével, támogatva a régen rögzült, mára akadályozóvá vált mintázatok, sémák lebontásának folyamatát.

Művészet-terápia

A művészet terápiás hatását az a kézenfekvő felismerés jelenti, hogy minden alkotás, amit az ember létrehoz, valami „bennünk levő”kifejeződése. Hírt ad belső világunkról, énerősítő, önbizalom-növelő hatású. Mivel a képalkotás nagy szerepet játszik a korai személyiség alakulásában, ezért gyakran későbbi, esetleg traumatizált alapélmények, fantáziák, álmok is csak a közvetlen képi kifejezéssel jeleníthetők meg.

Érzelmi kommunikációs tréning

Célja: a társas megértést elősegítő, a másik számára könnyen megérthető közlések készségszintű elsajátítása. Három területre helyezik a hangsúlyt: az első, vágyaink, szükségleteink megfelelő formában történő kifejezése; a második, a jó bánásmód miatt felébredt hála, öröm és szeretet kifejezése; harmadik, a nem megfelelő bánásmód miatt kialakult rossz érzéseink közlése, és annak kifejezése, hogy mire lenne inkább szükségünk.

SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Nappali Kórház

A SOTE Nappali Kórháza jelenleg 25 aktív és 12 krónikus férőhellyel rendelkezik. A Kórház klasszikus szocioterápiás ellátás mellett irodalomcsoport, zeneterápiás foglalkoztatás, kognitív tréning, torna, kis- és nagycsoport, és számítástechnikai csoport várja a pácienseket. A foglalkozásokon való részvétel OEP finanszírozott, érvényes TAJ esetén térítésmentesen vehető igénybe. A felvételhez háziorvosi vagy pszichiátriai beutaló szükséges!

A foglalkozások között munkájukkal a klinika életét könnyítik meg (pl. gyógyszeres zacskó, vatta buci készítésével stb.). A tavaszi-és nyári időszakban konyhakerti növények gondozása, ünnepek előtti időszakokban dekoráció készítése, valamint időszakonként egy-egy klinikán kívüli program színesíti mindennapjaikat.

A gondozottak között vannak évek óta a klinikán kezelt páciensek éppúgy, mint egy-egy akut epizódot átélt fiatalok. Térben kissé elkülönülten, de a nappali kórház életébe szorosan integrálva működnek két hetes tematikus, készségfejlesztő csoportjaik. A kéthetes tréningek minden esetben hétköznap délelőttönként zajlanak, adminisztratív szempontból kórházi felvétellel járnak, ugyanakkor a klinika által biztosított ebéd elfogyasztását követően a résztvevők otthonukba távozhatnak, a délutánt és az estét nem szükséges kórházban tölteniük.

Jellemzően hasonló csoportfoglalkozásokra lehet számítani, aktuális információk itt találhatóak: http://semmelweis.hu/pszichiatria/bemutatkozas/

 • „Mindennapi kapcsolataink” – Szociáliskompetencia/ társas készségfejlesztő tréning
 • „Mindennapi problémáink” – Problémamegoldó tréning
 • „Mindennapi érzelmeink” – Érzelmek felismerése, kommunikációja, szabályozása
 • „Pszichotikus páciensek pszichoedukációs csoportja” – Metakognitív tréning
 • „Stresszmentesítő, relaxációs tréning” –Szorongáscsökkentő technikák elsajátítása

Elérhetőségek

 • Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Nappali Kórház osztály
 • http://semmelweis.hu/pszichiatria/bemutatkozas/
 • Cím: 1083 Budapest, Balassa u 6.
 • Telefon: 06 1/201-0330/51219 mellék
 • E-mail: farkas.kinga@med.semmelweis-univ.hu

SOTE Magatartástudományi Intézet,  Pszichoszomatikus Szakrendelő

A Pszichoszomatikus Szakrendelő olyan evés- és testképzavaros (anorexia, bulimia) betegek kezelését tudja vállalni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre, vagyis testsúlyuk nem csökken egy kritikus érték alá, és nem áll fenn esetükben az önsértő magatartás kockázata.

Munkanapokon 9–15 óra között az (1) 210-29-30 /51750 telefonszámon lehet időpontot kérni diagnosztikai beszélgetésre és állapotfelmérésre.

Az állapotfelmérés során az Intézet munkatársa meghallgatja panaszokat, s ennek alapján mérlegeli, hogy problémája a rendelő profiljába tartozó-e, és hogy milyen kezelésre volna szükség. Ha a probléma nem a szakrendelő profiljába tartozó, vagy állapota sürgős ellátást igényel, akkor az állapotfelmérést végző szakember javaslatot tesz más intézmény felkeresésére. Minden egyéb esetben a jelentkezőket terápiára várólistán előjegyzik. A várólistát az teszi szükségessé, hogy az Országos Egészségpénztár csak bizonyos számú kezelést tud egy adott időszakban finanszírozni, ennél azonban jóval több beteg jelentkezik hozzánk. A jelentkező betegek számától függően általában néhány hét, vagy akár több hónap is lehet.

A szakrendelő a test és a lélek egységének szemléletében a páciensek szükségleteinek megfelelően támogató segítségnyújtást (kiképzett, de nem orvos/nem pszichológus segítő által nyújtott, pszichoterapeuta szakmai felügyeletével zajló segítő beszélgetés, ami nem minősül kezelésnek), pszichoterápiás és esetenként gyógyszeres kezelést egyaránt végez. Alapvetően rövid terápiákat folytatunk (maximálisan 15 ülés), egyéni vagy csoportos formában. A terápiás ülések gyakorisága általában heti 1-2 alkalom, munkaidőben (8-17h között)!

A 3. pszichoterápiás ülést követően a terapeuta és páciens közösen felülvizsgálják a terápiát. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a szakrendelő által nyújtható terápiás lehetőségek nem elegendőek a páciens problémájának megoldásához, a terapeuta átirányítja a pácienst olyan intézménybe, ahol hatékonyabb kezelésre van lehetőség. Minderre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy valamilyen, az ambulancia pszichoterápiás profiljától eltérő kezelést igénylő tényező nem derül ki a terápia kezdetén.

A fenti, az OEP által finanszírozott szolgáltatások egészségbiztosítással rendelkezők részére ingyenesek, illetve a mindenkori vizitdíj befizetésével vehetők igénybe.

Elérhetőségek

SOTE Klinikai Pszichológia Tanszék

A Klinikai Pszichológia Tanszéken elsősorban poszttraumás állapotokban, súlyos depresszióban és/vagy szociális szorongástól, önértékelési zavaroktól szenvedő személyek pszichoterápiáját vállalják. Az országban egyedülálló módon, a bizonyítékon alapuló gyógyítás szellemében alkalmaznak kognitív viselkedésterápiás, szupportív, relaxációs és mindfulness alapú, valamint metakognitív terápiákat. Szakambulanciájukon vállalnak angol és francia nyelven is pszichoterápiát.

 • traumatizáció és poszttraumás állapotok
 • szorongásos zavarok közül elsősorban: szociális fóbia, pánikzavar, hypochondriasis
 • depresszió
 • serdülő rendelés
 • evészavarok (bulimia, obesitas),
 • pszichoszomatikus betegségek (magas vérnyomás, funkcionális meddőség)
 • elhízás kezelése (egyéni, csoportos)
 • egyéb szorongásos zavarok: pl specifikus fóbia, agorafóbia

A Szakambulanciára való jelentkezéshez szakorvosi beutaló szükséges és kizárólag telefonos egyeztetésen keresztül lehet bejelentkezni!

Elérhetőségek

Kaposvár

Kaposváron a kórház mellett egy különálló épületben állítólag működik egy pszichoterápiás rezsimmel dolgozó részleg, erről az intézményről további információkat egyelőre nem találtam. Ha tisztában van vele, honnan lehet többet megtudni, kérem kommenteljen alul, és kiegészítem a cikket.

TB finanszírozott pszichoterápia

A jó hír tehát, hogy van kiváló színvonalú, TB kártyával rendelkezők számára ingyenesen igénybe vehető pszichoterápiás szolgáltatás az országban legalább 4 helyen. Ha tud további lehetőségeket, vagy van bármi megjegyzése, ossza meg velünk is!

Íme egy térkép a Magyarországon elérhető ingyenes (TB finanszírozott) gyermek és felnőtt klinikai pszichológiai, pszichiátriai, és pszichoterápiás ellátásairól. A térképre kattintva a Google Maps nyílik meg, minden egyes ellátóhely elérhetőségeivel.

Felnőtt és gyermek klinikai szakpszichológiai, pszichoterápiás és pszichiátriai ellátás Magyarországon

Felnőtt és gyermek klinikai szakpszichológiai, pszichoterápiás és pszichiátriai ellátás Magyarországon