Mi az, ami ennyire érdekli Soros Györgyöt?

9 módszer a Tiszta Kommunikáció és a metaforák használatára

Miért ül Soros György az első sorban egy metaforákról szóló előadáson? Azért, mert a metafora összeköti az ismertet az ismeretlennel és így kiemelt fontosságú eszköz a meggyőzésben, mások befolyásolásában. A metaforáknak ez a tulajdonsága kihagyhatatlan eszközzé teszi őket politikában, marketingben, értékesítésben, pszichoterápiában.

Aki ezeket az oldalakat böngészi, nagy valószínűséggel ismeri a Tiszta Kérdéseknek azt a képességét, hogy metaforákat lehet velük előcsalogatni a tudatalattiból. Metaforákat, amelyek a kognitív nyelvészek szerint “egy dolog egy másik segítségével történő megértésé”-ben segítenek (Lakoff és Johnson 2008). Magyarul, összekötik az ismertet az ismeretlennel, a külvilágot a bensőnkkel: olyan eszközök, amelyek segítségével képesek vagyunk képet alkotni magunkban a külvilágról, másokról, a körülöttünk zajló folyamatokról.

Megértés és Metafora

A metaforákat bárki a legkisebb erőfeszítés nélkül használja és – iskolai tanulmányainkkal ellentétben – nem esztétikai célokat szolgálnak, hanem “az emberi gondolkodás és megértés elengedhetetlen kellékei.” (Kövecses 2005, 14). Egy átlagember percenként 6 metaforát használ beszéd közben (Tosey, Sullivan, Meyer 2013). Ilyen hétköznapi metafora például az, amikor úgy számolunk be lelkiállapotunkról, hogy “majd fel robbanok”, amikor kijelentjük, “felfelé mászom a ranglétrán”, vagy épp amikor “gyümölcsöző kapcsolat”-ról beszélünk.

A metaforáknak, amik gyakorlatilag kibogozhatatlanul átszövik életünket, igen nagy szerepe van tehát abban, hogy jobban megértsünk vagy jobban megértessünk valamit. Ha nekünk van valamilyen problémánk, amire szeretnénk rálátni, vagy azon fáradozunk, hogy érthetően elmagyarázzunk másoknak egy bonyolult jelenséget, a metaforák felbecsülhetetlen segítséget fognak nyújtani az ügyben.

Nézzük egy kicsit részletesebben, hogyan tudnak segíteni nekünk a metaforák a marketing, politika, pszichoterápia, coaching, tudományos kutatás, kapcsolatépítés, egészségügy, szervezetfejlesztés, értékesítés területén.

Marketing

Tizenöt évet dolgoztam marketingesként Magyarországon és külföldön. Ebben a szakmában alaposan kimunkált üzenetekre van szükség a potenciális vásárlók érdeklődésének felkeltésére vagy épp tettekre ösztönzésére. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy az a három szó, ami felkerül egy óriásplakátra, az a mondat, ami elhangzik a TV interjúban, vagy mit sugároz Facebook oldalunk cover fotója. Erre a sokszor nagyon nehéz és összetett kérdésre tudnak válaszolni a metaforák egyszerű, gyors és hatékony módon.

A TÁZLÓ zenekarral készített marketing stratégiánk első lépése például egy metafora készítése volt a közös zenélésre. A zenekar tagjait az első találkozáson megkérdezve kiderült, hogy számukra a közös muzsikálás egy “Sodró lendületű folyó, ami a felszínen intelligens, de a mélyben ott az őserő. Szívtől szívig ér, irányítható a tagok által, és áramlása táncba sodor. Néha elszakadhat a gát, és akkor megmutatkozik az őserő, de kisvártatva ismét meglágyul.” Egy ilyen erős vezérfonallal könnyű nekiindulni a marketing stratégia útvesztőinek.

Politika

Komplex elképzelések egyszerű átadása elengedhetetlen a politika színterén, ahol ezrek és milliók meggyőzése a tét. A hírekben és sajtóközleményekben elhangzó konceptuális metaforák, mint a “világ egy közösség”, a “nemzet egy személy”, a “nemzet cselekvése ennek a személynek a cselekvése”, a legalapvetőbb retorikai stratégiák közé tartoznak.

Komplex rendszerek

Komplex rendszerek – New York

George Lakoff amerikai kognitív nyelvész szerint az amerikai politika nyelvét két metafora uralja: a szigorú és a gondoskodó apa. A gondoskodó apa metaforája a liberális nézeteket, még a keményé a konzervatívokat jellemzi. Egy adott egyént nem jellemez kizárólagosan egyik metafora sem, bizonyos kérdésekben az egyik, még másokban a másik dominálja gondolkodását. A politikai kommunikáció célja így az, hogy megerősítse valamelyik metaforát a választóban. Lakoffnak egyébként nagy szerepe volt a politikai marketingben és az egyszavas “Hope” és “Change” szlogenek megalkotásában is. George Lakoff előadásán a metaforákról egyébként Soros György is az első sorban ült: http://vs.hu/orban-viktor-szigoru-apa-george-lakoff-university-california-berkeley-nyelveszprofesszora-1105/

Pszichoterápia

A pszichoterápia célja, hogy a “terápiában részt vevő személy jobban érezze magát és jobban funkcionáljon közegében” (Frank & Frank, 1991, 30.). Ezek a célok gyakorlatilag azt jelentik, hogy egy egészséges személy esetén a külső és a belső világ harmonikus kapcsolatban van egymással. Egy “elég jól működő személy” a külvilág ingereit képes befogadni, azt önmagában megjeleníteni, majd ezt a belső világot a külvilágban megmutatni. A metafora éppen ezért használható ennek a folyamatnak a megsegítésére: a forrás- és a céltartomány síkján, a  külső/tárgyi és egy ehhez fűződő belső/érzelmi síkon egyszerre mozog, azaz elmond egy tárgyi szituációt, és egyúttal érzelmeket is közvetít a céltartomány segítségével (Szabó, 2013).

A metaforák, szimbólumok, és képek használata a pszichoterápiában ezt a kétoldalú folyamatot, ezt az oda-vissza áramlást segíti. Metaforába burkolva a traumatikus emléket – lásd például az általam is gyakorolt David Grove féle Metafora terápiát – sokkal könnyebb elindítani a megakadt energia-áramlást és utána szavakban is elmesélni, ami történt, ami az ülés során megváltozott. A metaforák, szimbólumok, és képek használatáért sokat tett a pszichoterápiában többek között Jung (1916), Erickson (1935),  Leuner (1954),  Kopp (1972), bár tulajdonképpen szabad asszociációra való felhívásában már Freud is képben fejezte ki magát és képeket kért: „Tegyen úgy, mintha utas volna, aki a vasúti kocsi ablakánál ücsörög, és leírja valakinek, aki a kocsi belsejében ül, azokat a változó képeket, melyeket odakünn lát.” (Freud, 1913, 135).

Vonatablak

Vonatablak

Coaching

A Clean Coaching az egyik legelterjedtebb használata ma a Tiszta Nyelvnek, a metaforákat előhívó változást elősegítő módszereknek. A Tiszta Kommunikáció használata képes olyan körülményeket teremteni egy coaching ülés folyamán, ahol a változások önmaguktól, bármilyen tanács, átkeretezés, interpretáció nélkül megszületnek. Ez a módszer válasz arra a kérdésre, ami segítő szakmákban oly gyakran elhangzik: “A kliensnek kell megtennie a döntő lépést, de hogyan tudok én ebben segíteni non-intruzív módon, a saját véleményemet magamnak megtartva?”

Ahogy egy Tiszta Kommunikáció tréningen résztvevő mondta: “Itt nincs mese. A kérdések és az általuk felfedezett metaforák miatt a megoldáskeresés egy izgalmas kihívássá válik, aminek nem lehet ellenállni. Ebből nem tudok kihátrálni és a folyamatban mindenképpen megszületnek a válaszok. Az enyémek.

Kutatás, interjú

Pontosabb információk és adatok nyerhetőek, amennyiben a kutatás módszertana “tiszta”, vagyis nem tartalmaz előfeltételezéseket, burkolt szuggesztiókat, azaz a tervezés folyamán, a kérdőívben vagy a kérdezés folyamatában, az analízisben és a riportban nincsenek metaforák (Lawley és Tompkins, 2011).

Thibodeau és Boroditsy 2011-es kutatásukban a résztvevőknek egy képzeletbeli kisvárost írt le, ahol az egyik történeti keret szerint felütötte fejét a bűnözés járványa, a másik szerint pedig a lakók bűnözők prédájává váltak. Az, hogy melyik metaforával írták le a történetet, meghatározta, milyen megoldási javaslatokkal álltak elő a kísérleti személyek. A járvány metafora preventív javaslatokat hívott elő (oktatási, szegénység elleni), míg a vadállat metafora az erő alkalmazására hívott fel (kemény fellépés, bűncselekmények megtorlása). Az alanyok döntő többsége ráadásul azt állította, hogy a használt metaforának semmilyen hatása nem volt rájuk, sokkal inkább hivatkoztak a szövegben szereplő adatokra és tényekre. Ennek a kísérlet szignifikáns eredményei ellent mondtak.

Tudományos kutatás

Tudományos kutatás

North Yorkshire Rendőrsége Tiszta Nyelvet használ gyanúsítottak és tanúk kihallgatására, hogy a lehető legjobban el tudják határolni saját feltételezéseiket a meghallgatottak valóságától.

Kapcsolatépítés

Legyen az párkapcsolat, szülő-gyermek viszony, tanár-diák reláció, vagy egy pár perces beszélgetés, a metaforák nélküli Tiszta Kommunikációt szorosabb kapcsolat, gyorsan kialakuló elfogadás, hamar mélyülő bizalom jellemzi. Nagyon ritka ugyanis, hogy az embert valóban meghallgatják, anélkül, hogy átértelmeznék, saját összefüggések közé helyeznék mondandóját. A feltétel nélküli elfogadás, a szó szerinti visszaismétlés és a metaforák közös felfedezésének ösvényei a soha nem tapasztalt mélységű elfogadás mezejére vezetnek.

Ahogy egy pár két tagja fogalmazott az egyik tréning végén:

 • Játszmamentesen lehet beszélgetni. Koncentrált figyelmet kell a másiknak adni, egy negatívumok nélküli párbeszéd tud kialakulni. A Tiszta Kommunikáció határt szab, és nem enged indulatból beszélni.”
 • Egyenes beszéd, amiben előjöhetnek sérelmek, de nem lehet eltévelyedni. Szerpentinek nélkül haladunk egymás felé. Egyébként bekapcsol a “Mert Te mindig” meg az “És ha mégis”. Itt egyenes az út és a cél is benne van. Ritkán tévelyedek el, és van egy megérkezési pontja. Használható és értékes.

Egészségügy

A legfrissebb egészségügyben folyó kutatások alátámasztják, hogy a metaforák a gyógyulás folyamatában is lényeges szerepet játszhatnak. A páciensek gyakran használnak metaforákat tüneteik leírására, az egészségügyi dolgozók pedig a betegségre, a testre, a kezelésre. Az orvosok és páciensek által használt metaforák különbségeiből, és az ezek értelmezéséből adódó kommunikációs problémák gyakran vezetnek félreértésekhez. Amellett, hogy a páciensek tüneteiket leírva spontán is metaforákat használnak, komoly haszonnal járhat számukra, ha spontán felmerülő tüneti képeikkel dolgozva azok átalakulhatnak az egészség metaforáivá.

Egészségügy

Egészségügy

Igen gyakori, hogy a harc, a csata metaforáit használjuk, amikor rákban szenvedő pácienseknek próbálunk segíteni. A ScienceDaily cikke a University of Michigan tanulmányáról azt sugallja, hogy ezeknek a szavaknak negatív hatása lehet a beteg kilátásaira. David Hauser és Norbert Schwarz 3 különböző kutatást folytattak a “rák, mint ellenség” nyelvi megjelenítésének és a rákot megelőzni próbáló viselkedés összefüggéseiről. A teljes cikk elolvasható itt: http://tiszta-kommunikacio.hu/harc-metaforai-rontjak-rak-gyogyulasi-eselyeit/

Szervezetfejlesztés

A közös célok kijelölése, megvalósítása, a potenciális nehézségek tisztázása, a többi álláspont megértése érzelmi gubancok nélkül is lehetséges, amennyiben találunk egy konfliktusmentes területet. Ez a terület lehet a metaforák világa, amelyek segítenek úgy megjeleníteni a csapattagok céljait, munkamódszereit, vágyait, problémáit összefüggésben a szervezet céljaival, hogy közben nem lesznek félreértések, a visszajelzések nem váltanak ki ellenállást.

A Tiszta módszereket többek között a BBC, az NHS (az angol egészségügyi szolgáltató), a PricewaterhouseCoopers, és a holland rendőrség használja. A BBC saját, házon belül alkalmazott coachainak rendelt Tiszta Kommunikációs képzést. Ők nyitottak voltak arra, hogy kipróbáljanak valami olyat, ami túlmutat a hagyományos modelleken és a változás egy mélyebb szintjét érinti. A Tiszta módszerek használata óta ezek a cégek azt tapasztalták, hogy kevesebb a vita a teamen belül, megnőtt a nyitottság a kreatív megoldások irányába, a csoporttagok jobban tisztelik egymás különbözőségét, és fokozódott az egymás iránt érzett bizalom. Világosabbak lettek a célok, letisztult az egyes tagok hozzájárulása, felgyorsult a tanulási folyamat, csökkent a stressz, és megnőtt a szervezet profittermelő képessége (Dunbar, 2012)

Értékesítés

Ha az ember sokszor egymás után szembetalálkozik az ügyfelek NEM-jével, érdemes nem depresszióba, hanem önvizsgálatba merülni: vajon mi lehet az oka ennek az ellenállásnak? Az objektív ellenállás tényszerű adatokkal való megközelítése mellett szükségünk lehet a szubjektív, nem racionális okok mentén történő ellenállás kezelésére. Erre használhatóak a metaforák.

Azok a metaforák, amikre az ügyfél rezonál, le fogják hűteni, csökkentik ellenállását, mélyebb odafigyelést eredményeznek. Ehhez persze érdemes előre felkészülni az ügyfélből értékesítés előtt. Anne Miller Metaphorically Selling című könyve teljes egészében ennek a témának a felfedezéséről, aprólékos kifejtéséről szól.

Mi történhet most?

1.) Iratkozzon fel a Metafora titkok hírlevélre, hogy minden héten friss híreket, izgalmas történeteket kapjon levelesládájába!
2.) Ha Önt is érdekli egy ülés, ahol jobban megértheti saját viselkedését, hívjon a 30/364-0-364-es számon az időpont-egyeztetéshez!

3.) Ha szeretné megtanulni a módszert és alkalmazni saját magán, vagy másoknak segítene vele, jöjjön el egy Tiszta Kommunikáció tanfolyamra!

Szerző: Tamás Katalin

Források

 • Dunbar, A. (2012). Transformational Change through Metaphor at the BBC. Coaching at Work, Vol 7, Issue 3, 2012
 • Erickson, M.H. (1935). A study of an experimental neurosis hypnotically induced in a case of ejaculatio praecox. British Journal of Medical Psychology, 15. 34-50.
 • Frank, J. D. & Frank J. B. (1991). Persuasion and Healing: A Comparative Study of Psychotherapy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Freud, S. (1958). On beginning the treatment. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911-1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works (pp. 121-144).
 • Grove, D. J. (1998). The Philosophy and Principles of Clean Language. http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/38/0/Philosophy-and-Principles-of-Clean-Language/Page0.html. Letöltve 2014. november.
 • Jung, C. G.; Adler, G. and Hull, R. F. C., eds. (1977), Collected Works of C. G. Jung, Volume 18: The Symbolic Life: Miscellaneous Writings, Princeton, NJ: Princeton University Press
 • Kopp, R. (1995). Metaphor Therapy: Using Client Generated Metaphors In Psychotherapy. Bristol, PA, USA: Routledge
 • Kövecses Z. (2005) A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.
 • Lakoff G., Johnson M. (2008) Metaphors We Live By. Chicago, IL: University of Chicago Press
 • Lawley, J. and Tompkins, P. (2011). Clean Evaluative Interviewing. The Developing Group. 3 Dec 2011 London: Developing Company Press
 • Leuner, H. (1954) Kontrolle der symbolinterpretation im experimentellen Verfahren. Zeitschrift für Psychotherapie und Medizinische Psychologie 4, 201-204.
 • Szabó R. (2013) Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és fogalmi metaforák elméletének összevetése. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, doktori disszertáció.
 • Thibodeau P.H., Boroditsy L. (2011). Metaphors we think with: The role of metaphor in reasoning. PLoS ONE 6, e16782
 • Tosey, P., Sullivan, W., Meyer, M. (2013) Clean Sources: Six Metaphors a Minute?, University of Surrey.