Mitől gyógyító egy kapcsolat?

Mitől gyógyító egy kapcsolat? Mitől válhat egy kapcsolat professzionális segítő kapcsolódássá? Vitaindító cikk.

Gyógyító párkapcsolat

Vannak olyanok, akik egy párkapcsolatban tudatosan, a saját és a másik fejlődéséért vannak benne. Ők azok, akik vállalják saját maguk teljes megmutatását, az őszinteséget, nem menekülnek el a felmerülő problémák elől, hanem felelősséggel kommunikálnak róluk – na ők vannak kevesen. Azt látom magam körül, hogy az emberek általában egyszerűen beleesnek kapcsolataikba, tudattalan és megoldatlan mintázatok sokaságát élve ki együtt.

Egy tudatos kapcsolatban lenni hihetetlen növekedési potenciált rejt magában mindkét fél számára. Ez az a hely, ahol az emberi lét valódi ajándékai tárulnak föl előttünk, ahol gyógyírt találhatunk hosszú idő óta rejtegetett sebeinkre, ahol egymás nehézségeit elfogadva teljesebbé válhatnunk.

Merkúr

Caduceus

Caduceus

Ennek a fajta kapcsolatnak a jelképe lehet a Caduceus, vagy más néven Merkúr botja. A több ezer éves szimbólum egy botot ábrázol, amelyre két kígyó tekeredik föl. A kereskedelem jelképének tekintik, amiből én ebben az esetben annyit hangsúlyoznék, hogy egyenrangú felek vesznek részt a kapcsolatban, mindenki ad és kap is.

A Caduceus egyébként nem csak az ókori görögöknél, hanem Ázsiában is ismert: a Szusumna (gerincvezeték) köré fonódó ida és pingala a jógafilozófia alapját képezi.

Ida, Pingala, Szusumna, Kundalini

Ida, Pingala, Szusumna, Kundalini

Az ida és pingala a legtöbb ábrázoláson kígyószerűen tekergőzve, a Kundalini kígyóenergiáját megtestesítve halad fölfelé a gerinc mentén.

Ugyanúgy tehát, ahogy Carl Gustav Jung elképzelésében az Anima és az Animus, a jóga filozófia szerint is a női és a férfi minőség egy emberen belül is csakúgy meg tud jelenni, mint ahogy két ember kapcsolatában.

Ez a fajta fejlődési lehetőség a magyar népdalokban is megmutatkozik, lásd egy régebbi cikkemet az “Indulj el egy úton” című moldvai népdalról.

Professzionális segítő kapcsolat

A pszichoterápia a professzionális kapcsolatról szól, melyről sok terápiás iskola sokféleképpen vélekedik. Az analitikusok “fehér vászon”-nak hívták a terapeutát, aki magáról semmit nem mond, és akinek semleges alakjára egy biztonságos kapcsolatban sok minden rávetülhet az áttételen keresztül. A humanisztikus pszichológiában megengedőbbek a terapeuta személyiségének megjelenésével. Carl Rogers egyenesen elengedhetetlenül fontos terápiás tényezőnek tartja a terapeuta személyiségének a kongruenciáját, hitelességét, a feltétel nélküli elfogadás és az empátia mellett.

Aszklépiosz

Aszklépiosz

Aszklépiosz

Számomra a professzionális segítő kapcsolat jelképe Aszklépiosz botja. Aszklépiosz a gyógyítás istene a görög-római mitológiában, jellemző attribútuma az orvosi pálca, amelyre egy kígyó tekeredik fel. Ez a pálca ma is a gyógyszertárak cégérében látható.

A kígyó úgy tekeredik a boton, mintha a párjának kihagyta volna a helyet. Mintha ott lenne az a másik kígyó is, csak épp nem lenne látható.

Ezt látom én a terápiás és bármilyen más lelki segítő együttlét szimbólumának: a kliens úgy fejlődik, hogy közben a terapeuta láthatatlan. Részt vesz a folyamatban, segíti a fölfelé haladást, a növekedést, ugyanakkor ő maga nem tűnik föl a kliens életében.

Személyes tapasztalatok

Harmadik egyéni terápiámat taposván és segítőként is azt látom, hogy egy kapcsolat akkor tud valóban gyógyítóként működni, ha ez a teljes elfogadással és odafordulással teli jelenlét a terapeuta gyógyító kapcsolaton kívüli jellemzőit láthatatlanul tartja. Amint megjelennek a személyes utalások, ajándékok, meghívások, közös programok, üzleti és bármilyen más kapcsolódások, elveszett a gyógyító jelleg.

Ez a fajta kapcsolat attól professzionális, hogy valójában nincs benne jelen a terapeuta. Általa és rajta keresztül megismerhető minden más kapcsolati mintánk, ő maga viszont nem.

Épp ezért olyan nagyszerű a Tiszta kommunikáció módszere. Esélyt sem ad arra a terapeutának, hogy megmutassa magát. Letisztult elvei, minimalista kérdései adják azonnali hatékonyságát: mivel a terapeuta nem tudja saját elképzeléseit, világlátását, önmagát belevinni a folyamatba, így a terapeután keresztül érkező figyelem, elfogadás, szeretet valóban a kapcsolat gyógyító elemeivé válhatnak.

Mi történhet most?

Hírlevél

Itt tud feliratkozni a Tiszta Kommunikáció hírlevélre, hogy a legfrissebb eseményekről értesüljön.

Szóljon hozzá!

Nagyon kíváncsi vagyok, Ön mit gondol erről. Kommenteljen, ossza meg velem és másokkal gondolatait!